Αλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου 1825-1826. by Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1963 . 592 σ. +(32) εικ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ της Κρητικής εποποιΐας. Το ολοκαύτωμα της Μονής του Αρκαδίου: by Αργυρόπουλος, Π. Αριστ. Publication: Αθήνα: Κασίμης, Μ., 1933 . 80 σ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα πολεμικά, διαφόρων μαχών συγκροτηθείσων μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από του 1820 μέχρι του 1829 έτους. Συγγραφέντα παρά του Συνταγματάρχου... Του εξ Ολύμπου της Θετταλίας, και διηρημένα εις τόμους δύο. Τόμος δεύτερος. Περιέχων τας από των 1823 μέχρι τέλους του 1829. by Περραιβός, Χριστοφόρος Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1836 . 216 σ.: , Περιέχει Κατάλογο συνδρομητών. τικέτα "Βιβλιοθήκη Ελ. Γυμνασίου Θεσσαλονίκης" | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1836 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή του Δράμαλη: by Βαρδουνιώτης, Δημήτριος Κ. Publication: Τρίπολη: Εφημερίδα Μορέας, 1913 . 296 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de la regeneration de la Grece : comprenant le precis des evenements depuis 1740 jusqu'en 1824. / by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Paris: Firmin-Didot Ρère et Fils, 1825 . 4 τ.: 21x13 εκ. Date:1825 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The last phase of the War of Independence in Western Greece: by Δοντά, Δόμνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1966 . xi+187 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
British and American Philhellenes: by Dakin, Douglas Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1955 . ιβ΄+247+viii σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Les Philhellènes et la guerre de lΊndépendance: by Dalleggio, Eugéne Publication: Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1949 . 241 σ. +(4) εικ. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Insurrection et régération de la Grèce by Gervinus, G. G. Publication: Paris: Durand, Auguste, 1863 . 2 τ. , Τόμος 1, σ. xvi+618. Τόμος 2, σ. (4)+704. Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
LΊndépendance Grecque et lΈurope. by Isambert, Émile Publication: Paris: Librairie Plon, 1901 . (5)+424+(6)+(1) χάρτ.: Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αδελφοί Ιάκωβος και Μανώλης Τομπάζης: by Τομπάζης, Ιάκωβος Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 398+(6) σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα της δευτέρας πολιορκίας του Μεσολλογίου: by Σπυρομίλιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1926 . λβ΄+151 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις. by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Στοχαστής, 1936 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι Τόμος Α, σ. κ΄+292 Τόμος Β, σ. 397 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις / by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1879 . 2 τ.σε 1 : 24x16 εκ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Επαναστάσεως και Αναγεννήσεως της Ελλάδος / by Gervinus, G. G. Publication: Αθήνα: Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1864 . 2 τ.: , Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Τόμος Α, σ. η΄+534. Τόμος Β, σ. 596. 21x14 εκ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιον του Αγώνος: by Βλασσόπουλος, Χρήστος Ι. Publication: Αθήνα: Δημητράκος Α.Ε., 1930 . ιθ΄+337 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The battle of Navarino. by Woodhouse, C.Μ. Publication: London: Hodder and Stoughton, 1965 . 191 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Philhellenes. by Woodhouse, C.Μ. Publication: London: Hodder and Stoughton, 1969 . 192 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ο Ιερός των Ελλήνων αγών / by Οικονόμου, Μ. Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή, 1873 . 888 σ. ; , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. 23x15 εκ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
American poets and the Greek Revolution 1821-1828: by Ραΐζης, Μάριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1972 . (7)+108 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha