Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως: by Τρικούπης, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της «΄Ωρας», 1888 . 2 τ.: , Τόμος Α', σ. ιθ'+287. Τόμος Β', σ. ζ'+304. Οι τόμοι Α-Β μαζί δεμένοι. Τόμος Γ', σ. ζ'+307. Τόμος Δ', σ. ζ'+334. Οι τόμοι Γ-Δ μαζί δεμένοι. Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση: Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής Των Ελλήνων, χ.χ.. ΧΙ-282-305 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ναυτικά, ήτοι ιστορία των κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνα πεπραγμένων υπό των τριών ναυτικών νήσων, ιδίως δε των Σπετσών. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1869 . 2 τ. , Επίτομο. Τόμ. Α΄ : σ. 440. Τόμ. Β΄ : σ. 524. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Φέλιξ Ορσίνης: by Orsini, Felice Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Νομικός, Κοσμάς Κ., 1875 . η΄+172 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hergegovina and the late uprising: by Stillman, William James Publication: London: Longmans, Green, and Co, 1877 . iv+186 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Κρήτου Μαρόττου στο έπος του 1955-1959. by Ιωαννίδης, Κλείτος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 1998 . 555 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μουσείον ή Έφημερίς Ελληνική, Φιλολογική, Έπιστημονική, και Τεχνική... by Κουμαριανού, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1995 . 10χ.α+40 σ. , Μουσείον ή Εφημερίς Ελληνική, Φιλολογική, Επιστημονική, και Τεχνική. Εκδιδομένη υπό Παναγιώτου Ιωαννίδου Σμυρναίου διδασκάλου της Μαθηματικής .... και περιέχουσα διαφόρους έτι διατριβάς σοιών ακαδημαϊκών διδασκάλων της Ευρώπης και άλλων ομογενών. Τετράδιον Α΄. Εν Παρισίοις, εκ της Τυπογραφίας Α. Belon, 1819. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Makriyannis invenit Zographos Fecit: by Λαμπράκη-Πλάκα, Μ. Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1976 . (27)φ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Εικοσιένα στη λαϊκή ζωγραφική του: by Προκοπίου, Άγγελος Γ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1940 . κγ'+246 σ.: Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικηταράς: Πρότυπο παλικαριάς και αρετής / by Σταμέλος, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2011 . 406+(8) σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ορθόδοξος κλήρος στον αγώνα για την ελευθερία της Μακεδονίας by Σκορδάς, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Εστία Ν. Σμύρνης, 2011 . 269 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλήσεις των Ελλήνων προς τους ηγεμόνες της Δύσης και της Ρωσίας για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την τουρκική δουλεία 1453-1821: by Παπακωνσταντίνου, Θωμάς Publication: Αθήνα: Όλυμπος, 2012 . 160 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση κατά την Ελληνική Επανάσταση 1821-1827: by Αντωνίου, Δαυίδ Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2012 . 2 τ. , Τόμος Α: 1821-1825, σ.677. Τόμος Β: 1826-1827, σ.455. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχεία της ελληνικής παλιγγενεσίας: by Κορομηλά, Ελένη Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2012 . 471 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική επανάσταση σε γαλλικά κεραμικά του 19ου αιώνα. by Amandry, Αγγελική Publication: Αθήνα: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1982 . 64+(78) σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι απελευθερωτικοί αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων (τέλη 16ου-αρχές 17ου αιώνα) ανέκδοτα έγγραφα από τα αρχεία Simancas της Ισπανίας. by Παπακωνσταντίνου, Θωμάς Publication: Αθήνα: Όλυμπος, 2004 . 72 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Srbija i oslobocenje srpskog naroda u Turskoj 1804-1912=Serbia and the liberation Serbian people in Turkey 1804-1912:   Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 2003 . 287 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άθως, αγώνες και θυσίαι 1850-1855: by Αλέξανδρος, Λαυριώτης Μοναχός Publication: Αθήνα: Μαυρίδης, Α., 1962 . (10)+215 σ.: , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη / by Σαμπανόπουλος, Β. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1973 . 58+(21) σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή της Δυτικής Μακεδονίας εις τους απελευθερωτικούς αγώνας του Έθνους: by Κωστόπουλος, Αριστοτέλης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1970 . 176 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας: by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . ιε΄+297 σ. , To 2o και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha