Οι νησιώτες του Αιγαίου στον Αγώνα: by Ρόζος, Ευάγγελος Γ. Publication: Αθήνα: Αργυρόπουλος, Γ.-Α. Ζουμαδάκης, . 336 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cyprus and the war of Greek independence 1821-1829 by Koυμουλίδης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1971 . 134 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La guerre de lΊndépendance Grecque vue par la presse Française: by Δημάκης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . (2)+322+(7) σ.: 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σχέσεις Ελλήνων μετά Σέρβων και Μαυροβουνίων κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν 1823-1826 / by Λουκάτος, Σπύρος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1970 . 184 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Απομνημονεύματα: by Κολοκοτρώνης, Ιωάννης (Γενναίος) Θ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1961 . 157 σ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μονόφυλλα του Αγώνος: by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1973 . 2 τ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Ναυτικό του '21. by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, 1971 . 89 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι Φιλέλληνες του 1821 by Αννίνος, Μπάμπης Publication: Αθήνα: Γαλαξίας, 1967 . 139 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βύρων εν Ελλάδι. by Camba, Petro Publication: Αθήνα: Γαλαξίας, 1968 . 180 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σουλιώτικα ανάλεκτα. by Κραψίτης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Παπούλια Χ. & Σία, 1971 . 90 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εικονογραφία του 21 by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-Έλκα, 1971 . [2]+89 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία και η επανάστασις εις τον Όλυμπον κατά τα έτη 1821-1822: by Χιονίδης, Γιώργος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 99 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος: by Φραντζής, Αμβρόσιος Publication: Αθήνα: Γρηγοριάδης, Βασ. Ν., 1975 . 4 τ. , 1η έκδοση: Εν Αθήναις, Εκ της τυπογραφίας η Βιτώρια του Κωνστ. Καστόρχη και Συντροφίας, 1839. Τόμος 1: 1839, σ. μζ΄+468. Τόμος 2: 1839, σ. ζ΄+544+(8). Τόμος 3: 1841, σ. 312. Τόμος 4: 1841, σ. 290. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η επαναστατημένη Ελλάδα Ηπειρωτική και Αιγαίο μεταξύ 1826-1829: by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 304 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Άπαντα Γεωργίου Λασσάνη: by Γερούκης, Γρηγόριος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τυποτεχνική, 1973 . 159 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The provisional constitution of Greece, translated from the second edition of Corinth, accompanied by the Greek; Preceded by a letter to the senate of the Grecian confederation and by a general view of the origin and progress of the revolution, by a "Grecian eye Witness"; and followed by official documents. by Σχινάς, Μ. Δ. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 122 σ. , 1η έκδοση: London, John Murray, 1823. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλελληνικά 1821-1831.   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1975 . (4)+99 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Speech on the Greek revolution. From the Washington Edition. by Webster, Τ. Β. L. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1974 . 39 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La presse française face a la chute de Missolonghit a la bataille Navale de Navarin / by Δημάκης, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976 . 477 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hellenism and the first Greek war of liberation (1821-1830): by Πετρόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976 . 237 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha