Γιατροσόφια στα Άβδηρα / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: [Τυπ.] Μ. Τριανταφύλλου και Σία, 1961 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 101-102. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άβδηρα. Η πήλινη πολιτεία (Μια επίσκεψη στο Μουσείο Καβάλας) / by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: [Τυπ.] Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1961 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 130-136. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρραβώνες στα Άβδηρα / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: [Τυπ.] Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1961 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 158-159. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρά στα Άβδηρα / by Βέικου-Σεραμέτη, Κατίνα Publication: Ξάνθη: [Τυπ.] Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1962 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τόμ. 2, τχ. 5 (Ιαν.1962), σ. 42-46 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άβδηρα : ιστορικά στοιχεία / by Τριαντάφυλλος, Διαμαντής Publication: Αθήνα : χ.ε., 1984 . 8 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογία",τχ.13(1984) 27-34 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων / by Τριαντάφυλλος, Διαμαντής Publication: Αθήνα : χ.ε., 2001 . 4 σ. : , Δημοσιευμένο στο "Αρχαιολογία & Τέχνες",τχ.79 (2001) 93-96 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άποκατάσταση και αναγνωσιμότητα οικοδομικών ενοτήτων στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων / by Καλλιντζή, Ντίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2019 . 10 σ. ; , Δημοσιευμένο στο "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 28, 2014", σ. 689-698 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρά στα Άβδηρα / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1962 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", Έτος Γ΄, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 110-112. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφία. Προλήψεις στα Άβδηρα / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: Τύποις Μ. Τριανταφύλλου Υιοί, 1963 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 197-199. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα σχετικά με το παιδί. Από τη λαογραφία των Αβδήρων / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1964 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 52-53. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ξάνθη: Μια περιοχή με πλούσιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον που πρέπει ν' αξιοποιηθεί. Να αποκαλυφθεί το Αρχαίο Θέατρο των Αβδήρων / by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1965 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 125-127. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άβδηρα. Χειρόγραφες σημειώσεις / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1965 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 167-168. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θέμα του Θεάτρου των Αρχαίων Αβδήρων είναι πάντα ανοιχτό   Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1966 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 22 (Άνοιξη 1966), σ. 61-62. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άβδηρα. Σύντομη ιστορία του σημερινού χωριού / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1966 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 202-203. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Να ιδρυθεί κτήριο αρχαιολογικής συλλογής ή αρχαιολογικής αποθήκης στα Άβδηρα / by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1967 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 25 (Ιαν.1967), σ. 1-2 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άβδηρα. Κληρονομικόν δίκαιον / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1966 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 25 (Ιανουάριος 1967), σ. 56-58 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζ΄. Άβδηρα. Κοινωνική οργάνωση / by Δανδαλίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1967 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 91-92 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αρχαία Άβδηρα, το Θέατρο, το Μουσείο. Αναθεωρήσεις και νέοι στόχοι / by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1967 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 26 (Απρίλιος 1967), σ. 108-110 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αρχές της ιστορίας των Αβδήρων / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1972 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 (1972), σ. 11-12 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικές έρευνες στα Άβδηρα / by Σαρλά-Πεντάζου, Μαρία Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1981 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 (1981), σ. 58-60. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha