Μοσχοπολίτες έμποροι στη Βενετία και στις χώρες της Αυστροουγγαρίας (18ος-19ος αιώνας). by Κιλιπίρης, Φώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 11 σ. , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ. 97-107 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινούπολη-Θράκη-Βιθυνία. Η οικονομική μαρτυρία του Giacomo Badoer. by Γερολυμάτου, Μαρία Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2003 . 20 σ. , Τόμος Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων, σ. 113-132 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ανατολικό Ζήτημα και οι θρησκευτικές διαστάσεις του: by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 29 σ.: , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 301-329. Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Φραγκίσκος Μοροζίνι, η Κασσάνδρα, η Καβάλα και η Θάσος : by Μέρτζιος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 7 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 1-7 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εμπορικές σχέσεις της Ηπείρου με τη Βενετία και η διεξαγωγή του διαμετακομιστικού εμπορίου στην Κέρκυρα κατά το πρώτο μισό του 18ου αι.: by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 23 σ. , Τόμος "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 41-63 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επισκόπηση της ιστορίας της Ελληνικής Ορθόδοξης Αδελφότητας της Βενετίας (1498-1953) by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1989 . 21 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.   Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1998 . 32 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Il campanile della Chiesa di S. Giorgio:   Publication: Mestre: Longo, 1904 . (1)+27 σ.+1 πίν.: Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διατάξεις εις την χρήσιν των εν τη Ενετήσιν Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου υπηρετούντων σεβασμιωτάτων κληρικών   Publication: Venezia: Εκ του Ελληνικού Τυπογραφίου του Αγίου Γεωργίου, 1857 . 18 σ. ; , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας, τομ.3/10808. 23x15 εκ. Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La rinascita del mosaico a Venezia.   Publication: Venezia: Comitato Mosaicisti Veneziani, 1931 . 43 σ.: , Περιέχει τη σφραφίδα «Camera Itali+ana di Coimm. e ind. per la Macedonia. Salonico». | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Κουμάνος ο πρώτος Βενετός πρόξενος στην Άρτα το 1720. Δικαιοδοσία-Καθήκοντα / by Βέτσιος, Ελευθέριος Publication: Άρτα: χ.ε., 2001 . 16 σ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικόν Ινστιτούτον Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας   Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1972 . 16 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παλαιά ελληνικά βιβλία της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Βενετίας με προσθήκη αγνώστων εκδόσεων: by Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Ερανιστής, 1971 . 57 σ. , Τόμος Θ (1971), 221-723 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La fraternité Grecque de Venise et ses relations avec la Russie et le monde Slave (1500-1840). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Sofija: χ.ε., 1978 . 6 σ. , Τόμος «Les cultures Slaves et les Balkans», 2: σ. 42-65 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησιαστική ρητορική στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων της Βενετίας (1534-1788). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Venezia: Θησαυρίσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1972 . 46 σ. , Τόμος 9 (1972) 137-179 | Περιέχει περίληψη στα ιταλικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την αλληλογραφία Μοσχοπολιτών εμπόρων. by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 7 σ. , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ.191-197 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dekorative plastik aus Konstantinopel an San Marco in Venedig / by Peschlow, Urs Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 12 σ.: , Τόμος: "Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη", σ. 406-417. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κύπριοι λόγιοι της Ενετίας: by Κύρρης, Κώστας Π. Publication: Χ.τ.: Δελτίον Ομίλου Παιδαγωγικών Ερευνών Κύπρου, . 15 σ. , Τόμος ΣΤ΄ (1967) 11-12 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα αναφερόμενα στις έριδες των Ελλήνων της Βενετίας στα τέλη του ΙΕ΄ αιώνα. by Μαυροειδή, Φανή Publication: Venezia: Θησαυρίσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1971 . 75 σ. , Τόμος 8 (1971) 115-187 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991 . 36 σ.: , Τόμος Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Γ. Δεληγιάννη, σ.167-202 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha