Το Ανατολικό Ζήτημα και οι θρησκευτικές διαστάσεις του: by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 29 σ.: , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 301-329. Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Φραγκίσκος Μοροζίνι, η Κασσάνδρα, η Καβάλα και η Θάσος : by Μέρτζιος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 7 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 1-7 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκκλησιαστική ρητορική στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων της Βενετίας (1534-1788). by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Venezia: Θησαυρίσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1972 . 46 σ. , Τόμος 9 (1972) 137-179 | Περιέχει περίληψη στα ιταλικά. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την αλληλογραφία Μοσχοπολιτών εμπόρων. by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 7 σ. , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ.191-197 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dekorative plastik aus Konstantinopel an San Marco in Venedig / by Peschlow, Urs Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 12 σ.: , Τόμος: "Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη", σ. 406-417. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα αναφερόμενα στις έριδες των Ελλήνων της Βενετίας στα τέλη του ΙΕ΄ αιώνα. by Μαυροειδή, Φανή Publication: Venezia: Θησαυρίσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1971 . 75 σ. , Τόμος 8 (1971) 115-187 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα περί των Εβραίων εν Κρήτη / by Χαιρέτη, Μαρία Κ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 22 σ. ; , Τόμος: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ΛΓ΄ (1964) 163-184 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος επιστολή (1501) του Βενέδικτου Pesaro [αρχιστράτηγου των θαλασσίων και χερσαίων δυνάμεων των Βενετών κατά τον Β΄ Βενετο-τουρκικόν πόλεμον]. by Μακρυμίχαλος, Στέφανος Publication: Venezia: Θησαυρίσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1970 . 13 σ. , Τόμος 7 (1970) 97-109 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βερνάρδος Άκρης ο Κύπριος (;-1667): by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Λευκωσία: Κυπριακαί Σπουδαί: Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, 1975 . 8 σ. , Τόμος ΛΗ' (1974-75) 45-52 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα Πατριαρχών και Μητροπολιτών του ΙΣΤ΄ αιώνος εκ του Αρχείου της εν Βενετία Ελληνικής Αδελφότητος. by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Venezia: Θησαυρίσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1968 . 19 σ. , Τόμος 5 (1968) 7-23 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαρτυρίες για το εμπόριο του ελληνικού βιβλίου (1780-1783) by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη (Η): Μέγα Πανηπειρωτικόν Εγκυκλοπαιδικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα, 1981 . 28 σ. , Τόμος Ι' (1981) 139-166 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταύρου Μουλαΐμου, "Αντιδοτάριον", Βενετία 1724 : by Καραμπερόπουλος, Δημήτριος Απ. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτικά Χρονικά, 2010 . 32 σ. , Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Χρονικά", 37 (2003) 483-490. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενόγλωσσες εκδόσεις ελληνικών τυπογραφείων της Βενετίας : by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 24 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 41 (1990) 287-311 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτοι πρόεδροι της ελληνικής Αδελφότητος Βενετίας (1498-1558) / by Μαυροειδή, Φανή Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1970 . 10 σ. : , Ανάτυπο από τα "Θησαυρίσματα", τ.7 (1970) 172-182 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ανάγλυφον των αγίων Αναργύρων εις τον Άγιον Μάρκον της Βενετίας / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρνάρας, 2003 . 32 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Μελετήματα χριστιανικής εικονογραφίας", σ. 457-476. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό: "Αρχαιολογικόν Δελτίον", 20 (1965) 84-95, πίν. 47-49. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κυριώτερα έγγραφα (1536-1599) για την οικοδομή και τη διακόσμηση του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων της Βενετίας / by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής, 1972 . 22 σ.; , Δημοσιευμένο στο: "Εις μνήμην Παναγιώτου Α. Μιχελή = In memoriam Panayotis A. Michelis", σ. 334-355. ” . Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Venise et la Mer Noire du XIe au XVe siecle / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Venezia : Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, 1970 . 36 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Θησαυρίσματα", τ.7 (1970) 15-51 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καστοριά-Βενετία 17ος αιώνας / by Δούφλιας, Κωνσταντίνος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1991 . 17 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1991) 173-190 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha