Η ιστορική συνείδηση και το αγωνιστικό πνεύμα του Νέου Ελληνισμού: by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1957 . 24 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Από το 1821 στο 2010 : σταθμοί στρατηγικής καμπής. Λόγος πανηγυρικός / by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 37 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Τσακάλωφ: by Θεοχάρης, Ιωάννης Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1971 . 28 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τούρκοι και Έλληνες: by Καζαντζίδης, Γεώργιος Σ. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1974 . 17 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Φιλική Εταιρεία, ο Καποδίστριας και η ρωσική πολιτική: by Βασδραβέλλης, Ιωάν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 18 σ. , Το 2ο αντίτυπο στο υπόγειο Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η ελληνική επανάστασις ως έκφρασις του Ευρωπαϊκού πνεύματος: by Μαριδάκης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1951 . (1)+21 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καθιέρωσις της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου εν έτει 1838. Αναμνηστικόν τεύχος. by Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1973 . 20+(15) σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου: by Γκίκας, Ιω. Α. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Παναιγύπτιοι, 1934 . 15 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επανάστασις του 1821 και το Μακεδονικόν Ζήτημα : by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 13 σ.; Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η χαραυγή του 21 : γεγονότα και διδάγματα : by Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1966 . 23 σ. ; 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αγώνες του έθνους και η εθνική αναδημιουργία : πανηγυρικός επί τη επέτειω της εθνικής εορτής και του εορτασμού των 150 χρόνων από της εθνικής παλιγγενεσίας / by Κωνσταντινίδης, Δημήτριος. Publication: Αθήνα: Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχείον, 1971 . 20 σ. ; 21x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου 1972 / by Τεγόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1972 . 21 σ.; 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες ως γένος και έθνος κατά την ιστορικήν ημών διαδρομήν και ο ειρός αγών του 1821 : by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1970 . 21 σ. ; 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επανάσταση του 1821 και η Ευρωπαϊκή τέχνη / by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1969 . 45 σ. ; 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή των δυτικομακεδόνων στην επανάσταση του γένους : by Αποστόλου, Βασίλης Publication: Κοζάνη : χ.ε., 2005 . 28 σ.: 29x21 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού δικαίου από την επανάσταση του 1821 μέχρι την παλιγγενεσία των Νέων Χωρών : by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2017 . 31 σ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Ναώ της του Θεού Σοφίας κατά την επί τη εθνική εορτή τελεσθείσαν δοξολογίας τη 25 Μαρτίου 1917 / by Γεννάδιος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 26-30. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η 25η Μαρτίου 1821 (πανηγυρικός λόγος) / by Ντάγκας, Ευάγγελος Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1991 . 7 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1991) 95-101 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκτακτος πανηγυρική έκδοσις Εθνικής Παμφοιτητικής Ενώσεως Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 25 Μαρτίου 1931   Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Μιχαηλίδου - Λαναρά, 1931 . 20 σ. : 29x21 εκ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρήσιμα διδάγματα / by Βιζουκίδης, Περικλής Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Μιχαηλίδου - Λαναρά, 1931 . 20 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Έκτακτος πανηγυρική έκδοσις Εθνικής Παμφοιτητικής Ενώσεως Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 25 Μαρτίου 1931", σ. 1-2. 29x21 εκ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha