Βιβλιογραφία της Επαναστάσεως του ’21: by Θωμόπουλος, Σωζ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1987 . 380 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συγκομιδή δημοσιευμάτων του εορτασμού των 150 χρόνων της εθνικής παλιγενεσίας. by Ανδρεάδης, Στρατής Γ. Publication: Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1973 . 168 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The printed image and the transformation of popular culture 1790-1860 by Anderson, Patricia Publication: Oxford: Clarendon Press, 1991 . xi+211 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα περιεχόμενα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. by Διαμάντης, Κωνσταντίνος Αθ. Publication: Αθήνα: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1972 . 7 τ. , Τόμος Α':1. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών 2. Τα ιστορικά έγγραφα του Αγώνος του 1821. Τόμος Β' (1973):1. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών 2. Τα ιστορικά έγγραφα του Αγώνος του 1821. Τόμος Γ' (1974): 1. Σχεδίασμα απομνημονευμάτων Νικολάου Σπηλιαδου 2. Κατάλογοι και υρετήρια 3. Τα ιστορικά έγγραφα του Αγώνος του 1821. Τόμος Δα' (1975):1. Αρχειακά 2. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών. Τόμος Δβ' (1975): 1. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών 2. Σχεδίασμα απομνημονευμάτων Νικολάου Σπηλιάδου 3. Τα ιστορικά έγγραφα ου Αγώνος του 1821 Τόμος Εα' (1976): 1. Αρχειακά 2. Κατάλογοι και υρετήρια των συλλογών. Τόμος Εβ' (1976): 1. Κατάλογοι και ευρετήρια των συλλογών 2. Σχεδίασμα απομνημονευμάτων ικολάου Σπηλιάδου 3. Τα ιστορικά έγγραφα του Αγώνος του 1821 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Documents relatifs à l’histoire des Balkans (XIXe s.) conserves aux archives Nationales du Caire. Invetaire   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1987 . 93 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μονόφυλλα του ΕΛΙΑ (1800-1863): by Δρούλια-Μητράκου, Έλλη Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1989 . 253 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ζωή και το έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυτατζόγλου (1811-1885): by Φιλιππίδης, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995 . 376 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επισκέψεις στα μοναστήρια της ανατολής. Τα μοναστήρια των Μετεώρων: by Curzon, Robert Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων, 1995 . 151 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Makedonija i Thrakija v borba za svoboda: by Georgiev, Velicko Publication: Sofija: Makedonski Naucen Institut, 1995 . 816 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die griechischen Studenten in Μünchen unter Κönig Ludwig Ι.von Aayern (von 1826 bis 1844): by Κωτσοβίλης, Κωνσταντίνος Publication: Kempten/Allgaij: Allgauer Zeitungsverlag, 1995 . 2χ.α.+276 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θεόδωρος Ζιάκας και η συμμετοχή του στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους / by Παπαϊωάννου, Μιλτιάδης Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 73 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα: by Εξερτζόγλου, Χάρης Publication: Αθήνα: Νεφέλη, 1996 . 197 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη και Μακεδονία 1800-1825: by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 68 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Les grandes époques de la peinture «Moderne»: by Georges-Michel, Michel Publication: New York, Paris: Brentano’s, 1945 . 241 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την ιστορίαν του ΙΘ αιώνος by Καρολίδης, Παύλος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1891 . 720 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνικοί κώδικες. Μετά των τροποποιούντων αυτούς νεωτέρων νόμων και Β. Διαταγμάτων, οίς προσετέθησαν. Το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδος. Διόρθωσις των εσφαλμένως μεταφρασμένων διατάξεων αυτών, διάφοροι υπουργικαί εγκύκλιοι και δηλοποιήσεις περί της δικαστικής υπηρεσίας, και Παράρτημα των ευχρηστοτέρων νόμων ή Β. Διαταγμά-των, των περί της Ελλάδος πρωτοκόλλων των τριών Δυνάμεων και απασών των δημοσίων Συνθηκών, μετά γενικού ελέγχου απάσης της νομοθεσία by Ράλλης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1874 . 1064 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών: by Φουρναράκη, Ελένη Publication: Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1987 . 631 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά σημειώματα by Αννίνος, Μπάμπης Publication: Αθήνα: Εστία, 1925 . 659 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αιτίες και οι παράγοντες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821: by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Paris: Αγών (Παρίσι), 1927 . 119 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Italia e Grecia by Cavallotti, Felice Publication: Catania: Giannotta, Niccolo, 1898 . xx+183 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha