Ο Σερραίος Αρχιστράτηγος των μακεδονικών δυνάμεων κατά τον ιερόν αγώνα του 1821 Εμμανουήλ Παπάς. by Στράτης, Ευάγγελος Γ. Publication: Σέρρες: Γούσιος, Χρήστος Α., 1914 . 2χ.α.+40 σ. , Στις σ. 29-40 Κατάλογος Συνδρομητών. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πανόραμα του κόσμου: by Reclus, Onésime Publication: Αθήνα: Καμπερογλου, Γεώργιος, 1897 . 1188 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αδικηθείς Ρογήρος: by Mary, Jules Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ομόνοια, 1890 . 2 τ. , Τόμ.Α΄, σ. 256. Τόμ.Β΄, σ. 360. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα αναγνωστικά βιβλία των μικρών ελληνοπαίδων. by Παπαμάρκου, Χαρίσιος Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1897 . 2 τ. , Τόμ.Α΄, σ. ιη΄+629. Τόμ.Β΄, σ. ιδ΄+(2)+600 αι οι δύο τόμοι περιέχουν αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1897 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Γάϊος Γράκχος: by Monti, Vincenzo Publication: Αθήνα: Πάσσαρης, Ν. Γ., 1879 . 111 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του μεταφραστή. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1879 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ιστορικαί αναμνήσεις. by Δραγούμης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Βιλαράς, Λάζαρος Δ., 1874 . ιζ΄+420 σ. , Υπάρχει η 4η έκδ. στον ταξ. αριθ. ΧΙ-282-31. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1874 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Le peuple grec aux nations libérales: by Φραγκούδης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Imprimerie Franco-Hellénique, 1928 . 292 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Notice sur les opérations de la Croix-Rouge Grecque:   Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1898 . 47 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1898 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Capodistrias et Eynard: by Πετρώνδας, Γρηγόρης Publication: Geneve: Imprimerie du Journal de Genève, 1930 . 3-83 σ. , Λείπει η σ. τίτλου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Συνέχεια λόγων (από της 8 Ιουνίου 1853 μέχρι της 22 Μαΐου 1861), μετά προλεγομένων. by Παμπούκης, Χ. Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1863 . 169+γ΄+γ σ. , Δεμένο μαζί με το «Σχεδίασμα» του Ματθαίου Κ. Παρανίκα (Νο 7840). τις σ. α΄-γ΄ του τέλους«Κατάλογος Συνδρομητών». τη σ. τίτλου σφραγίς «Λ.Χατζηλουκάς...Αθήναι». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1863 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Οι περιηγηταί της Ανατολής και η Τουρκία μετά την εν Παρισίοις συνθήκην. by Saint-Marc Girardin, Francois Auguste, Publication: Αθήνα: Γεωργίου, Εμμανουήλ, 1858 . (8)+84 σ. , Στη σ. (1) σφραγίδα: «Σεράπειον Αναγνωστήριον». τις σ.79-84 Κατάλογος Συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες εν Αιγύπτω ή συγχρόνου ελληνισμού εγκατάστασις και καθιδρύματα εθνικά: by Κηπιάδης, Γεώργιος Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Λαγουδάκης, Ιωάννης Κ., 1892 . 82 σ. , Στη σ. 1 και στο τέλος του βιβλίου: σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της εν Αλεξάνδρεια Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1892 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η επανάστασις της Αιγύπτου εν έτεσι 1881-1882: by Μπότσης, Αλφρέδος Ν. Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1893 . 239 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1893 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η δημόσια εκπαίδευσις εν Αιγύπτω. by Τσολεκίδης, Νικόλαος Κ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Καταστήματα «Άγιος Μιχαήλ» Σ. Ι. Βαλλινάκης και Απ. Γλού., 1915 . 103 σ. , Σφραγίδες: « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλία... by Γεωργιάδης, Νικόλαος Publication: Βέροια: Δομέστιχος, Ι. Ν., 1894 . ι+224 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1894 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1821-1921: by Ασπρέας, Γεώργιος Κ. Publication: Αθήνα: Χρίστου, Στ., 1922 . η΄+295 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επανάστασις και καταστροφή της Ναούσης: by Φιλιππίδης, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Publication: Αθήνα: Βαρβαρρήγου Αφοί, 1881 . 95 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. και ΑΛΞ-342. Το 3ο αντίτ. σε φωτοτυπική ανατύπωση. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο Νότη Καραβία, 1973 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιστορία του ελληνικού λαού (1821-1921). by Miller, William Publication: Αθήνα: Τύπου, 1924 . 198 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του έθνους το κάτοπτρον: by Σταύρου, Γεώργιος Π. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1896 . 288 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1896 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως: by Τρικούπης, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της «΄Ωρας», 1888 . 2 τ.: , Τόμος Α', σ. ιθ'+287. Τόμος Β', σ. ζ'+304. Οι τόμοι Α-Β μαζί δεμένοι. Τόμος Γ', σ. ζ'+307. Τόμος Δ', σ. ζ'+334. Οι τόμοι Γ-Δ μαζί δεμένοι. Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση: Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής Των Ελλήνων, χ.χ.. ΧΙ-282-305 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha