Η Φωκίδα της Επανάστασης: by Σταθόπουλος, Ε. Ν. Publication: Αθήνα: Έντυπο, 1994 . 327 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Urban transformation in the Balkans (1820-1920): by Καραδήμου-Γερόλυμπου, Αλέκα Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1996 . 137 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Labour, society and politics in Cyprus during the second half of the nineteenth century by Κατσιαούνης, Ρολάνδος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1996 . xii+274 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική παλιγγενεσία του 1821 και η βαλκανική της διάσταση by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Χ.τ.: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1996 . 64 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία στις διαβαλκανικές σχέσεις και συγκρούσεις by Barker, Elisabeth Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1996 . 221 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον της κοινότητος ΄Υδρας 1778-1832. by Λιγνός, Αντώνιος Publication: Πειραιάς: Σφαίρα, 1921 . 7 τ. , Τόμος Α'-Β': 1778-1802. Τόμος Γ': 1807-1809. Τόμος Δ'-Ε': 11810-1817. Τόμος ΣΤ'-Ζ': 1818-1821. Τόμος Η': 1822. Τόμος Θ': 1823. Τόμος Ι': 1824. Τόμος ΙΑ': 1825. Τόμος ΙΒ': 1826. Τόμος ΙΓ-ΙΔ': 1827. Τόμος ΙΕ-ΙΣΤ': 1829-1854 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Αρχεία Λάζαρου και Γεωργίου Κουντουριώτου. 1821-1832. by Λιγνός, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1920 . 10 τ. , Τόμος Α': 1821-1823. Εν Αθήναις, 1920. Τόμος Β': 1824. Εν Αθήναις, 1921. Τόμος Γ': 1824 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις, 1922. Τόμος Δ': 1825 (Ιαν.-Ιούν.).Εν Αθήναις, 1926. Τόμος Ε': 1825 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις, 1925. Τόμος ΣΤ': 1793, 1801, 1821-1825 (Ιούλ.-Δεκ.). Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1966. Τόμος Ζ':1826. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο,1967. Τόμος Η':1827. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο,1967. Τόμος Θ':1827, 1828, 1829. Εν Αθήναις: ΕθνικόΤυπογραφείο,1967. Τόμος Ι':1829-1831. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1969. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν αρχείον / by Θεοφανίδης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: χ.ε., . 3 τ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας. Β. Αρχείον του στρατηγού Ιωάννου Μακρυγιάννη. by Βλαχογιάννης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1907 . 2 τ. , Τόμ. Α: περιέχων τα απομνημονεύματα. Τόμ. Β: περιέχων τα έγγραφα. Ο Β τόμος διπλός. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας   Publication: Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 1971 . 15 τ. , Α' τόμος: Βουλευτική περίοδος 1822-23. (Διπλό). Β΄ Τόμος: Β' Βουλευτική περίοδος 2 1823-1824 (Διπλό). Γ΄ Τόμος: Εν Επιδαύρω. Εν Άστρει. Τόμος: Εν Άργει Εθνική Συνέλευσις. Δ' τόμος: Γ' Βουλευτική περίοδος1824-1826. Εν Άργει και Ναύπλιω. Ε' τόμος: Β' Βουλευτική περίοδος 1823-1824. Ε' τόμος: Γ' Βουλευτική περίοδος 1824-1826. Πρακτικά του Βουλευτικού Σώματος. Η' τόμος: Γ' Βουλευτική περίοδος 1824-1826. Προβουλεύματα και λοιπά έγγραφα Ζ' τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Γερουσίαι-Άρειος Πάγος-Βουλευτικόν. Θ΄ Τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Εκτελεστικόν. Ι' τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Υπέρτατη διοίκησις-Εκτελεστικόν σώμα. ΙΒ' τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Βουλευτικόν Σώμα. ΙΓ΄ τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Υπουργεία. ΙΔ΄ τόμος: "Λυτά έγγραφα" Α' και Β' βουλευτικής περιόδου. Υπουργεία. ΙΕ΄ τόμος:«Λυτά έγγραφα» Α΄ και Β΄ Βουλευτικής περιόδου: τόμος 8ος Λυτά Έγγραφα 1822,Μέρος Γ΄ Έγγραφα οικονομικού περιεχομένου. Οι τόμοι Α-Β ομού δεμένοι, εκδ. 1857, 1862. Αθήναι, τυπ. Δημ. Κορομηλά) Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15),

Actions: Add to cart
Αρχείον Στέφανου Νικ. Δραγούμη: by Νοτάρης, Ιωάννης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1966 . 444 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εμμανουήλ Παπάς "Αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας". Η ιστορία και το αρχείο της οικογένειάς του. by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 268 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Inventaire des documents des Archives Nationales du Caire concernant les Balkans XIXe s.). by Abdulrahman, Abdulrahim Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1982 . 85 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
List of British diplomatic records for Balkan history 1879-1905.   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1984 . xvi+280 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Console veneto a Cipro conservato all'Archivio di stato di Venezia, serie Patenti:   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1990 . 96 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται νομικαί, πολιτικαί, οικονομολογικαί, ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. και λόγοι εν τη εθνοσυνελεύσει και τη βουλή. by Καλλιγάς, Παύλος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1899 . 2 τ. , Τόμος Α': Νομικαί, πολιτικαί και οικονομικαί μελέται. Τόμος Β': Μελέται ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1976 . (2)+ιστ+327 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνορωσικά: by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1988 . 283 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ωδή εις την εικοστήν Πέμπτην Μαρτίου: by Σούτσος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Χρ. Αναστασίου, 1843 . 31 σ. ; , Δεμένο μαζί με άλλα. 21x14 εκ. Date:1843 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σελήνη: περιοδικόν σύγγραμμα διδακτικόν και ψυχαγωγικόν   Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1849 . 2 τχ.: , Φύλ. Α', 5 Νοεμβρίου 1849. Φύλ. Β', 20 Νοεμβρίου 1849. Δεμένο μαζί με άλλα. Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha