Η άδηλη φάσις του Αθωνικού μοναχισμού / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 11 σ. , Πρακτικά: "Το Άγιον Όρος χθές-σήμερα-αύριο: διεθνές συμπόσιο, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 1993", σ.375-385. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρέος προς την εθνικήν παράδοσιν: by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα "Ο Βασιλεύς Παύλος", 1973 . 8 σ. , Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The missionary task of the byzantine emperor by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1971 . 12 σ. , Τόμος 3 (1971) 279-286 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί τα αίτια της ησυχαστικής έριδος by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1956 . 13 σ. , Τόμος ΛΘ' (1956) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ησυχαστικαί αναζητήσεις εις τα Ιωάννινα περί το 1700 / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 17 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.1(1969) 337-354 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενοφυλία το ιδεώδες των γνωστικών / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1973 . 27 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.5(1973) 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ανθρώπινον πλήρωμα κατά την διδασκαλίαν του Γρηγορίου Νύσσης / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 21 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.4, τχ.1(1972) 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βασιλεύς και ο ιερεύς εις το Βυζάντιον / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1971 . 25 σ. ; , Ανάτυπο από την "Κληρονομία", τ.3, τχ.1(1971) 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χριστιανικός βίος ως αγών κατά την αρχαίαν εκκλησιαστικήν φιλολογίαν / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Μυτιλήνη : χ.ε., 1951 . 20 σ. ; , Ανάτυπο από το "Ποιμένα",(1951) 24x17 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παλμός μιας διαθήκης : η διαθήκη Ευαγγέλη Ζάππα / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Μυτιλήνη : χ.ε., 1971 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής", (1971) 199-205 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φροντίδες του Πατριάρχη Φωτίου για την παιδεία / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1992 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον. Τόμος Ε΄", σ. 457-462. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μητέρα του Θεού / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 3 (Αύγ.1966) 3 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha