Δύο νέαι επιγραφικαί μαρτυρίαι περί του Κοινού των Μακεδόνων κατά τον τρίτον μεταχριστιανικόν αιώνα / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 280-290. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Βέροιας: Επιγραφικές σημειώσεις / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ. 481-493. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ξίφος της Βεροίας: by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 41 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983", σ. 611-651. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τυπολογία των επιτύμβιων μνημείων της Άνω Μακεδονίας by Ριζάκης, Α. Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 16 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V". (1989) Τόμος 2, σ. 1285-1300 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τάφοι του Δερβενίου. by Θέμελης, Πέτρος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 54 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.215-268 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φώτιος Πέτσας : ένας Ηπειρώτης Μακεδών / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2013 . 3 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 39 (2010-12) 245-247 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λευκάδια Ημαθίας. by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Λυκαβηττός, 1973 . 42 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lefkadia. by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Λυκαβηττός, 1973 . 35 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nouveau plan de Stamboul: Echelle 1: by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Κωνσταντινούπολη: Librairie Raymond, . 35 σ.; Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece and the Balkans in the hellenistic period / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Berlin: International Association of Professional Numismatists, 1997 . 24 σ. , Τόμος: "Α survey of numismatic research 1990-1995". Berlin, 1997. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μιλιάρια του Μουσείου Βεροίας / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 7 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 9 (1969) 317-323 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εκ της αρχαίας Βεροίας / by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΔ' (1974) 163-174 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Προσθήκαι και διορθώσεις εις εκδεδομένας επιγραφάς εκ Βεροίας-μέρος Β΄ / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 4 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΒ (1972) 66-70 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les sceaux byzantins en plomb de la collection Michel Ritsos au Musée de Thessaloniki. by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1973 . 12 σ. , Τόμος 5 (1973) 271-282 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Του αγιωτάτου πατρίου θεού Καβείρου..." / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 13 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 71-83. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία: Ακμή και τέλος του Μακεδονικού βασιλείου. Η τέχνη κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους / by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 20 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 172-191 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα νομισματικά πράγματα στα Βαλκάνια των Μακεδόνων: by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 2003 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Βυζάντιον. Κράτος και κοινωνία: μνήμη Νίκου Οικονομίδη", σ. 523-541. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνιστική κεραμική στον Μακεδονικό χώρο είκοσι έτη μετά = by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 36 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 240-274 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι χρονολογημένες επιγραφές της ρωμαιοκρατούμενης Μακεδονίας. (Ένα νέο πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων) = by Τουράτσογλου, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Inscriptions of Macedonia : third International Symposium on Macedonia, Thessaloniki, 8-12 December 1993 = Επιγραφές της Μακεδονίας. Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο για τη Μακεδονία", σ. 184-207 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha