Ο Αθωνικός Μοναχισμός. Αρχές και οργάνωση. Ελληνική έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη by Παπαχρυσάνθου, Διονυσία Publication: Βέροια, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1992 . 461 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Actes de Lavra: by Lemerle, Paul Publication: Paris: Lethielleux, Ρ., 1970 . 7 τ.: , Tome Ι:1970. Texte, σ. Χ+447, Album planches Ι-lxxΧ. Tome ΙΙ: 1977. Texte, σ. XV+316, Album planches lxxΧΙ-CLII. Tome ΙΙΙ:1979.Texte, σ. Xviii+230, Album planches CLIII-CCXXIV. Tome IV: 1982. Texte et planches, σ.XIV+413+3 x.α.+pl. Ι-XVI. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Actes du Prôtaton: by Παπαχρυσάνθου, Διονυσία Publication: Paris: Lethielleux, Ρ., 1973 . 2 τ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Actes dΊviron: by Lefort, Jacques Publication: Paris: Lethielleux, Ρ., 1985 . 8 τ.: , Tome Ι:1985. Texte, σ. XIV+318, Album planches Ι-LXIV. Tome ΙΙ: 1990. Texte, σ. xiii+368, Album planches Ι-LX. Tome ΙΙΙ:1994. Texte, σ. xiii+412, Album planches Ι-lxviii. Tome IV: 1995. Texte, σ.xii+260, Album planches i-xliv. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Actes de Χénophon: by Παπαχρυσάνθου, Διονυσία Publication: Paris: Lethielleux, Ρ., 1986 . 2 τ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha