Οι Έλληνες απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες (18ος-20ος αι.) / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1993 . 230 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον Γιουγκοσλαβικής βιβλιογραφίας: by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1971 . 2. τ. , Περίοδος Β' Έτος Η', τχ. 1(1971) Έτος Θ', τχ. 2(1972) Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δελτίον Σλαβικής βιβλιογραφίας: by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1967 . 23 τ. , Περίοδος Α' Έτος Α΄, τχ.1 (1964) Δωρεά ΓΘ. τχ.2 (1964) Δωρεά ΓΘ. τχ.5 (1964) Δωρεά ΓΘ. Έτος Β΄, τχ.8 (1965) Δωρεά ΓΘ. τχ.9 (1965) Δωρεά ΓΘ. τχ. 10 (1965) Δωρεά ΓΘ. Έτος Δ', τχ. 14 (1967) τχ. 15 (1967) Έτος Ε', τχ. 16 (1968) τχ. 17 (1968) τχ. 18 (1968) Δωρεά ΓΘ. τχ. 19 (1968) τχ. 20 (1968) βλ. ΙΙ-72-2 Έτος ΣΤ', τχ. 21 (1969) Δωρεά ΓΘ. τχ. 22 (1969) τχ. 23 (1969) τχ. 24 (1969) Δωρεά ΓΘ. τχ. 25 (1969) Δωρεά ΓΘ. Έτος Ζ',τχ. 26 (1970) Δωρεά ΓΘ. τχ. 27 (1970) Δωρεά ΓΘ. τχ. 28 (1970). Βουλγαρικής-Ρωσικής τχ. 29 (1970).Γιουγκοσλ.-Ρωσική-Βουλγ. Έτος Η', τχ. 30 (1971).Γιουγκοσλ.-Ρωσική-Βουλγ. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (23),

Actions: Add to cart
Εγκαταστάσεις Κοζανιτών στις νοτιοσλαβικές χώρες (18ος-20ος αι.) / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 16 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 407-422. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιουγκοσλαβικές μελέτες κατά τα έτη 1978-1980 για την Ανατολική Κρίση (1875-1878). Πρώτη καταγραφή by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1981 . 21 σ. , Τόμος 1(1981), 95-113 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek teacher Georgios Auxentiadis at the town of Zemun (1793-1802) by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1978 . 13 σ. , Τόμος 19 (1978) 359-371 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha