Η ελληνική παλιγγενεσία του 1821 και η βαλκανική της διάσταση by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Χ.τ.: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1996 . 64 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαβαλκανικά ιστορικά δοκίμια. Τόμος πρώτος: Οι βαλκανικοί λαοί. Από την κάθοδο των Σλάβων ως την εμφάνιση των Οθωμανών (7ος-μέσα 14ου αι.). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1998 . 197 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δυτικομακεδόνες απόδημοι στις βορειοδυτικές χώρες της Βαλκανικής (18ος-20ος αιώνας) by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1992 . 16 σ.: , Τόμος "Πρακτικά 2ου Πανδυτικομακεδονικού συνεδρίου", σ.103-118 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonian immigrants to the North-Western regions of the Balkans, 18th-19th centuries. by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 5 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.125-129 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Β. Ferjancic, Despoti u Vizantiji i Juznoslovenskim zemljana. Posebna izdanja Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, knj. CCCXXVVI, Vizantoloski Institut, knj. 8. Beograd 1960, str. xv+226 [Βιβλιοκρισία] = by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 6 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 514-519 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κοζανίτες απόδημοι στις νοτιοσλαβικές χώρες: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά, 1995 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", 34 (1995) 49-62. 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Σερβία, τα Βαλκάνια και οι Μεγάλες Δυνάμεις στις αρχές του 20ού αιώνα (1903-1907) / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996 . 23 σ. , Τόμος 8(1966) 129-149 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εθνομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής και οι Σέρβοι / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1996 . 9 σ. , Τόμος: "Ρήγας Φεραίος-Κισσός Πηλίου: 16-18 Μαΐου 1995" Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μοσχόπολη και η συμβολή της στον οικονομικό και πνευματικό βίο της Κεντρικής Ευρώπης-Βαλκανικών Χωρών (18ος-19ος αι.). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 8 σ. , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ.183-190 | Περίληψη στα αγγλικά και αφιέρωση του συγγραφέα Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Meeting of the Directors of the Balkan Institutes and specialists in the history and culture of the Balkan peoples: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 4 σ. , Τόμος 37/2 (1996) 363-366 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μακεδόνες απόδημοι στη Βαλκανική Χερσόνησο / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 418-435 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha