Μία οικογένεια μεγαλεμπόρων, πολιτικών και λογίων: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 1995 . 6 σ. , Περιέχει περίληψη στα Αγγλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισίες 1962-1967. by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1968 . 29 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Θράκη στο επίκεντρο των ξενικών συγκρούσεων και φιλοδοξιών (13ος-14ος αιών). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Ξάνθη: Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης, 2010 . (2)+31 σ. , Στο εξώφυλλο αφιέρωση του συγγραφέα. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοζανίτες απόδημοι στις νοτιοσλαβικές χώρες: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά, 1995 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", 34 (1995) 49-62. 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Γιουγκοσλαβικές μελέτες κατά τα έτη 1978-1980 για την Ανατολική Κρίση (1875-1878). Πρώτη καταγραφή by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1981 . 21 σ. , Τόμος 1(1981), 95-113 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Greek teacher Georgios Auxentiadis at the town of Zemun (1793-1802) by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1978 . 13 σ. , Τόμος 19 (1978) 359-371 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι οπαδοί του Ρήγα Βελεστινλή στο Σεμλίνο / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Υπέρεια, 1994 . 10 σ. , Τόμος: "Υπερεία", 2 (1994) 657-663 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σερβία, τα Βαλκάνια και οι Μεγάλες Δυνάμεις στις αρχές του 20ού αιώνα (1903-1907) / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 1996 . 23 σ. , Τόμος 8(1966) 129-149 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εθνομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής και οι Σέρβοι / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1996 . 9 σ. , Τόμος: "Ρήγας Φεραίος-Κισσός Πηλίου: 16-18 Μαΐου 1995" Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μακεδονικό Ζήτημα κατά τις σερβοβουλγαρικές διαπραγματεύσεις στα 1911-1912 για τη σύναψη συνθήκης συμμαχίας / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 13 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Λ' (1996) 313-325 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μοσχόπολη και η συμβολή της στον οικονομικό και πνευματικό βίο της Κεντρικής Ευρώπης-Βαλκανικών Χωρών (18ος-19ος αι.). by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1999 . 8 σ. , Τόμος Διεθνές συμπόσιο: Μοσχόπολις, σ.183-190 | Περίληψη στα αγγλικά και αφιέρωση του συγγραφέα Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Meeting of the Directors of the Balkan Institutes and specialists in the history and culture of the Balkan peoples: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 4 σ. , Τόμος 37/2 (1996) 363-366 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιου Α.Αγγελόπουλου, Ucenje Nikole Kavasile o zivotu u Hristu (Η διδασκαλία του Νικολάου Καβάσιλα περί της εν Χριστώ ζωής): by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1968 . 5 σ. , Τόμος 39 (1968) 492-496 | Για το βιβλίο βλ. ΙΙ-38-108. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Svetomir Nikolajevic (1844-1922) : by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 8 σ. , Ανάτυπο από τα "Balkan Studies", τ.39/2, 263-270 Στο Verso του εξωφύλλου αφιέρωση του συγγραφέα Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική σκέψη του Ρήγα Βελεστινλή. by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 9 σ. , Τόμος ΚΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, σ.105-111 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς είδε τον εθνεργέτη Ρήγα Βελεστινλή η σερβική ιστοριογραφία; / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 2012 . 9 σ. , Ανάτυπο από την "Υπέρεια", τ.3 (2002) 917-925 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι βαλκανικοί λαοί. by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Beograd: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, 2003 . 24 σ. , Τόμος Πρακτικά «Ο Ρήγας Βελεστινλής και οι βαλκανικοί λαοί», σ. 39-62 | Περιέχει περίληψη στα σερβικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαυροβούνιοι εθελοντές στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων στα 1821. by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Βαλκανικά Σύμμεικτα, 2010 . 18 σ. , Τόμος (1999-2000) 165-178 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The first Balkan alliance (1860-1868) and the Bulgarians. by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2011 . 6 σ. , Τόμος 42 (2001) 15-20 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμεικτα / by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 12 σ. , Τόμο: "Μακεδονικά", Η (1968) 401-410. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha