Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 4: by Wilhelm, Adolf Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1936 . 8 χ.α.+42+ι΄+267 σ.: , Τόμος 4(1936) Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ein attisches Vereinsgesetz / by Wilhelm, Adolf Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 5 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Altattische schriftdenmäler. by Wilhelm, Adolf Publication: Χ.τ.: Corpus Inscriptionum Atticorum, 1980 . 25 σ.+2 πίν.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pergamena. by Wilhelm, Adolf Publication: Αθήνα: Athenischen Mitteilungen, 1914 . 13 σ. , Τόμος xxxix (1914) 148-160 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zu den Inschriften aus Magnesia am Maeander. by Wilhelm, Adolf Publication: Χ.τ.: Jahresheften des Österreichischen Archäologischen Institutes, 1901 . 8 σ. , Τόμος IV (1901) 21-36 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inschrift zu Ehren des Paulinus aus Sparta. by Wilhelm, Adolf Publication: Χ.τ.: Sitzungsberichte der Κöniglisch Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1913 . 6 σ. , Τόμος 39 (1913) 858-863 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
IV. Έτος und ενιαυτός / by Wilhelm, Adolf Publication: Wien: Carl Gerold's Sohn, 1900 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από το περιοδικό: "Sitzungsberichte", CXLII (1900) 24x 17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λινδιακής επγραφής διορθώσεις / by Wilhelm, Adolf Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/1 (1931) 26 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονολογία μεσσηνιακής επιγραφής / by Wilhelm, Adolf Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/1 (1931) 20-21. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψήφισμα Ερυθραίων / by Wilhelm, Adolf Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/1 (1931) 15-19. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha