Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-1453 by Vasiliev, Α.Α. Publication: Αθήνα: Μπεργαδής, Μιχαήλ, 1954 . 1111 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
History of the Byzantine Empire 324-1453 by Vasiliev, Α.Α. Publication: Madison: University of Wisconsin Press, 1955 . xi+846 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzance et les Arabes by Vasiliev, Α.Α. Publication: Bruxelles: Institut de Philologie et d'Histoire Orientales, 1935 . 3 τ. , Τ.1 : La dynastie d'Amorium (820-867). 2/1 : Λείπει .2/2 : La dynastie Macédonienne (867-959). 3 : Die Ostgrenze des Byzantischen reiches Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Justin the first: by Vasiliev, Α.Α. Publication: Cambridge: Harvard University Press, 1950 . viii+439 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha