Α long journey home: by Ristovič, Milan Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2010 . 138 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πείραμα Μπούλκες: by Ristovič, Milan Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2006 . 132 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα μακρύ ταξίδι: by Ristovič, Milan Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2008 . 277 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Yugoslavia and Greek political emigration during military dictatorship, 1967-1974. by Ristovič, Milan Publication: Αθήνα: Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2008 . 17 σ. , Τόμος "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 20ο αιώνα: Συνέδριο", Τόμ.Ι, σ. 260-277 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ζήτημα της γιουγκοσλαβικής στρατιωτικής βοήθειας προς τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, 1946-1949 / by Ristovič, Milan Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα, 2007 . 25 σ. , Τόμος: "Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μία αποτίμηση. Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις", σ. 97-122 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The bulkes experiment: A “Greek Republic” in Yugoslavia 1945-1949 / by Ristovič, Milan Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2012 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 46 (2012) 125-143 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Small War on the Yugoslav-Greek Border (1945-1950) / by Ristovič, Milan Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2004 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 45 (2004) 95-108. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha