Η μάμμη: by Richebourg, Emile Publication: Cairo: Σταύρου, Ιάκωβος Σ., 1891 . 3 τ. , Οι 3 τόμοι ομού δεμένοι. Τόμος Α΄: σ. 222. Τόμος Β΄: σ. 239. Τόμος Γ΄: σ. 231, εκδ. 1892. Στο τέλος υπάρχει κατάλογος Συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Τα εκατομμύρια του Ζοράμη: by Richebourg, Emile Publication: Cairo: Σωτηρίου, Κ και Πάτσικος, Χ., 1891 . 1197 σ. , Στη σ. 3 σφραγίδα «2α ομάς Προσκόπων Τ.Ε. Πτολεμαίου». το τέλος υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1891 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha