Οι βαλκανικοί αγώνες. Πολιτική και στρατιωτική ιστορία των εν Μακεδονία Βαλκανικών πολέμων / by Price, Crawfurd Publication: Αθήνα: Εκάτη, . 288 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση της πρώτης έκδοσης. Εν Αθήναις: εκ του τυπογραφίου Π. Α. Πετράκου, 1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Light on the Balkan darkness. by Price, Crawfurd Publication: London: Simpkin, Marshall Kent Hamilton and CO, 1915 . (4)+125 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βαλκανικοί αγώνες. Πολιτική και στρατιωτική ιστορία των εν Μακεδονία Βαλκανικών πολέμων / by Price, Crawfurd Publication: Αθήνα: Π. Α. Πετράκος, 1915 . 216 σ. , Υπάρχει και σε φωτοτυπική ανατύπωση. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The sentiments of Sofia. by Price, Crawfurd Publication: London: Balkan Review (the), 1919 . 20 σ.: Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha