Ταξίδι στην Ελλάδα. Τα Ηπειρωτικά . Τόμος Ι by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1994 . 182 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξίδι στην Ελλάδα by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Αθήνα: Αφοί Τολίδη, 1994 . 3 τ. , Τόμος Α: Ήπειρος, 1994, σ.462. Τόμος Β: Μακεδονία -Θεσσαλία, 1995, σ. 334. Τόμος Γ: Στερεά Αττική -Κόρινθος, 1995, σ. 479 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Voyage de la Grèce. Τόμ. Ι, ΙΙΙ, IV, VI. by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Paris: Firmin-Didot Frères, 1826 . 4 τ.: , Τόμ. Ι: Παρίσι, 1826, σ. 4 χ.α.+lxxviii+1φυλ.λ.+418. Τόμ.ΙΙΙ: Παρίσι, 1826, σ. 4χ.α.+552. Τόμ.IV: Παρίσι, 1826, σ. 4χ.α.+511. Tom.VI: Παρίσι, 1827, σ. 4χ.α.+481. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1826 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Voyage dans la Grèce / by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Paris: Firmin-Didot et Cie, 1820 . 5 τ.: , Σ' όλους τους τόμους: Ex libris της «Bibliothèque de Monsieur le Compte Frédéric de Pourtalès». Date:1820 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως: by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Αθήνα: Τρίμης, Αναστάσιος Ν., 1890 . 4 τ.: , Εκδίδονται υπό Αντωνίου Στ. Γεωργίου Παναγιώτου Αθ. Τζελάτου και Γ. Φεξή. Όλοι οι τόμοι ομού δεμένοι. Τόμος Α΄, σ.295. Τόμος Β΄. Τυπ. Γεωργίου Σταυριανού, σ. η΄+319. Τόμος Γ΄. Τυπ. Α.Ν.Τρίμη, σ. η΄+351. Τόμος Δ΄. Τυπ. Α.Ν.Τρίμη, σ.544. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Histoire de la régénération de la Grèce, comprenant le précis des évènements depuis 1740 jusquΈn 1824. by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Paris: Firmin-Didot Ρère et Fils, 1825 . 4 τ.: , Tome Ι, σ. (6)+538.. Tome ΙΙ, σ. (4)+594.. Tome ΙΙΙ, σ. (4)+586.. Tome IV, σ. (6)+552. Date:1825 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία: by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 123 σ.; Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξίδι στην Ελλάδα: by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Πρέβεζα: Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, 2010 . xxiv+497 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Voyage de la Grèce: by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Paris: Firmin-Didot Frères, 1826 . (6)+552 σ.: , Για τους υπόλοιπους τόμους βλ. Ε.Θ.ΧΙ-249-58 Date:1826 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σιάτιστα το 1806: Απόσπασμα από το "Voyage de la Grèce" / by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ] Θανάσης Αλτιντζής, 1972 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο "Σιατιστέων μνήμη: Λεύκωμα Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης για τα εξηντάχρονα της δράσεώς του", σ. Α 72-74. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha