Μémoires d'archéologie d'épigraphie et d'histoire. by Perrot, Georges Publication: Paris: Didiér et Cie, 1875 . (3)+xxiv+463+(9) εικ σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire de l'art dans l'antiquité: by Perrot, Georges Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1882 . 10 τ.: , Tome Ι : «L'Égypte», Paris, 1882, σ. lxxvi+879. Tome ΙΙ : «Chaldée et Assyrie», Paris, 1884, σ.(4)+825. Tome ΙΙΙ: «Phénicie-Cypre», Paris, 1885, σ.(4)+921+(10) πίν. Tome IV : «Judée: Sardaigne-Syrie-Cappadoce», aris, 1887, σ.(4)+835+(7) πίν. Tome V : «Perse-Phrygie-Lydie et Carie-Lycie», Paris, 1890. Tome VI : «La Gréce Primitive, l'art Mycénien», Paris, 1894. Tome VII: «La Gréce de l'épopée. La Gréce archaïque le temple», Paris, 1898. Tome VIII : «La Gréce archaïque: La sculpture», Paris, 1903. Tome ΙΧ : «La Gréce archaïque: La glyptique-la umismatique-la peinture-la ceramique», Paris, 1911. Tome Χ : «La Gréce archaïque: La Ceramique d'Athénes», Paris, 1914 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha