Κατήχησις πολιτική εις χρήσιν των Ελλήνων / by Palma di Esnola Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . (3)+105 σ. , 1η έκδοση. Ύδρα, Της εν Ύδρα Τυπογραφίας, 1826. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή των αρχών του πρωτοτύπου και του εκ συνθήκης της Ευρώπης δικαιώματος των Εθνών περί των θαλάσσιων λειών και της ουδετερότητος by Palma di Esnola Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 17 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha