Σαλούν, σλαβική πόλη / by Lory, Bernard Publication: Αθήνα: Εκάτη, 1994 . 10 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπνιση των Βαλκανίων", σ. 141-150 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1912, οι Έλληνες μπαίνουν στην πόλη / by Lory, Bernard Publication: Αθήνα: Εκάτη, 1994 . 8 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπνιση των Βαλκανίων", σ.267-274. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Soloun, ville slave? / by Lory, Bernard Publication: Paris: Éditions Autrement, 1992 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Salonique, 1850-1918. La "ville des Juifs" et le réveil des Balkans", σ. 129-137. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les Hellénes entrent dans la ville / by Lory, Bernard Publication: Paris: Éditions Autrement, 1992 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Salonique, 1850-1918. La "ville des Juifs" et le réveil des Balkans", σ. 247-254. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Να ανοίξουμε τα μάτια μας μπροστά σε μια νέα φτώχεια. by Lory, Bernard Publication: Αθήνα: Άγρα, 2004 . 14 σ. , Τόμος "Η επανάκαμψη των Βαλκανίων 1991-2001", σ.183-196 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Archaïsme et modernité des formes de violence politique dans les Balkans au tournant du XXe siècle / by Lory, Bernard Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2004 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 45/2 (2004) 191-207. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha