Λαμαρτίνου ποιητικαί μελέται: by Lamartine, Alphonse de Publication: Αθήνα: Μαυρομμάτης, Δ. Αθ., 1864 . (2)+η΄+125 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1864 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Histoire de la Turquie by Lamartine, Alphonse de Publication: Paris: Librairie du Constitutionnel, 1854 . 8 τ. Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Premieres méditations poétiques [la mort de Socrate] by Lamartine, Alphonse de Publication: Paris: Hachette & Cie, 1924 . xxv+288 σ. , Δωρεά Γεωργίου Ζωγραφάκη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Oeuvres de Μ.Α. de Lamartine: by Lamartine, Alphonse de Publication: Paris: Didot, Firmin., 1849 . 4 τ.: , Τόμος 1-4 Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha