Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: by Inalcik, Halik Publication: Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1995 . 455 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The Ottoman Empire. The classical age 1300-1600 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fatih Devri uzerinde tetkikler ve vesikalar by Inalcik, Halik Publication: Ankara: Turk Tarih Kurumu Basimevi, 1954 . xi+245 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Ottoman decline and its effects upon the reaya by Inalcik, Halik Publication: Αθήνα: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1970 . 20 σ. , Τόμος IIeme Congres International des Etudes du Sud-Est Européen | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha