Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος: by Driault, Edouard Publication: Αθήνα: Πρωΐα, 1930 . 234+στ' σ. , To 2o αντίτυπο ΑΛΞ-112/ 993 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία του Ανατολικού ζητήματος / by Driault, Edouard Publication: Αθήνα: Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1910 . [4]+487 σ. ; 24x17 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La grande idée. La renaissance de l' hellénisme / by Driault, Edouard Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1920 . (6)+243 σ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
La Question d'Orient: 1918-1937. La paix de la Μéditerranée / by Driault, Edouard Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1938 . xvi+539 σ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 a nos jours / by Driault, Edouard Publication: Paris: Presses Universitaires de France, 1925 . 5 τ. : , Λείπουν οι τόμοι ΙΙ-IV. Tome premier: L' Insurrection et lΊndépendance (1821-1830), σ. xvi+475+(4) πίν.. Tome V: La Grèce et la Grand Guerre. De la révolution turque au Traité de Lausanne. 1926, σ.xvi-568. | Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν οι τόμοι 1, 5 Σε ψηφιοποιημένη μορφή υπάρχουν όλοι οι τόμοι 1-5 | v.1: L' Insurrection et l' Independence (1821 - 1830), par Edouard Driault v.2: Le Regne d' Othon. - La Grande Idee (1830 - 1862), par Edouard Driault v.3: Le Regne de Georges Ier avant le traite de Berlin (1862 - 1878). Hellenisme et Slavisme, par Michel Lheritier v.4: Suite du regne de Georges Ier jusqu'a la Revolution turque (1878 - 1908). Hellenisme et Germanisme, par Michel Lheritier -- v.5: La Grece et la Grande Guerre. De la Revolution turque au Traite de Lausanne (1908 - 1923), par Edouard Driault. 25 εκ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
La Grèce d'aujourourd'hui et la Grèce éternelle. by Driault, Edouard Publication: Paris: Figuière, Eugène, 1934 . xiii+149+(1) σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Le Roi Constantin by Driault, Edouard Publication: Paris: Chez L’Auteur, 1930 . 309+(9) σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La politique orientale de Napoléon: by Driault, Edouard Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1904 . 416 σ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les problemes politiques et sociaux a la fin du XIXe siecle by Driault, Edouard Publication: Paris: Librairie Félix Alcan, 1901 . 3+388+32 σ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς εις την μεγάλην αίθουσαν της αμερικανικής αποστολής εν Αλεξανδρεία της Αιγύπτου την 8ην Απριλίου 1933, ημέραν Σαββάτον και ώραν 7ην μ.μ. περί του Βασιλέως Κωνσταντίνου και της θέσεως ην κατέχει εις την ιστορίαν του ελληνισμού. by Driault, Edouard Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Παναιγύπτιοι, 1933 . 16 σ. , Τόμος (1933) | Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Devant Constantinople / by Driault, Edouard Publication: Paris: Revue Bleue, 1919 . 19 σ. ; 21x14 εκ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha