Αγνή. by Ψυχάρης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1930 . 294 σ.: , Στις σ.7-31 βιογραφικό και κριτικό σημείωμα για τον Γ.Ψυχάρη | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρόδα και μήλα: by Ψυχάρης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1908 . (6)+268 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece in evolution. Studies prepared under the auspices of the French League for the Defence of the rights of Hellenism. by Abbott, George Frederick Publication: London, Leipzig: Fisher Unwin, Τ., 1909 . 318 σ. , Το δεύτερο αντύπο (Α. 23747) προέρχεται από αγορά. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διαλέξεις του εν Παρισίοις Γαλλικού Συνδέσμου προς άμυναν των δικαίων του Ελληνισμού. by Ψυχάρης, Γιάννης Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 22 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 281-302 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Lamed et lambda. by Ψυχάρης, Γιάννης Publication: Paris: Revue des Études Juives, 1912 . (2)+29 σ. , Τόμος LXIV (1912) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Essai de grammaire historique sur le changement de λ en ρ devant consonnes en Grec ancien, médiéval, et moderne. by Ψυχάρης, Γιάννης Publication: Paris: Imprimerie Nationale, 1905 . 48 σ. , Τόμος Des Μémoires Orientaux: congrés de 1905, p. 291-336 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Essai sur le Grec de la Septante. by Ψυχάρης, Γιάννης Publication: Paris: Revue des Études Juives, 1908 . 50 σ. , Τόμος (1908) 161-210 | [τυπ] Librairie C. Klincksick. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'arbre chantant by Ψυχάρης, Γιάννης Publication: Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1910 . 6 σ. , Τόμος Μélanges offerts a Μ.Emile Chatelain, 628-633 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Salomé et la décollation de Saint Jean-Baptiste. by Ψυχάρης, Γιάννης Publication: Paris: Revue de l'histoire des Religions, 1915 . 28 σ. , Τόμος lxxii (1915) 131-158 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha