Χρονογραφία : Δεκατέσσερις αυτοκράτορες του Βυζαντίου / by Ψελλός, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Άγρα, 1994 . 474 σ. ; 21x14 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cronografia: by Ψελλός, Μιχαήλ Publication: Iasi: Polirom, 1998 . 264 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη ή συλλογή ανεκδότων μνημείων της ελληνικής ιστορίας: Τόμος Ε΄. [Μιχαήλ Ψελλού: by Ψελλός, Μιχαήλ Publication: Venezia: Φοίνικος, 1872 . πδ΄+605 σ. , Περιέχει σφραγίδα "Ο εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος". Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη ή συλλογή ανεκδότων μνημείων της ελληνικής ιστορίας: by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: Κορομηλά, Ανδρέου Τέκνα, 1874 . cxix+462 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Recueil des historiens des Croisades. Historiens Grecs. [Tome premier-Pars secunda] by Ατταλειάτης, Μιχαήλ Publication: Paris: Imprimerie Nationale, 1875 . xxiv+154+668 σ. , Δεμένο μαζί με το δεύτερο μέρος, το οποίο έχει ξεχωριΣτη αρίθμηση. " Scriptores Graeci bellorum a Francis dei signa sequentibus in Syria susceptorum." 6x25 εκ. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Chronographie ou histoire d'un siecle de Byzance |(976-1077) by Ψελλός, Μιχαήλ Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1926 . 2 τ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Fourteen Byzantine rules: by Ψελλός, Μιχαήλ Publication: Middlesex: Penguin Books, 1966 . 397 σ.; , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha