Από τη Θεσσαλονίκη στη Βενετία. Ιστορία της οικογένειας Νιννή (17ος-20ος αι. ): by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 407 σ.: 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας. by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011 . 232 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Γαβριήλ και οι περιπλανήσεις του στις Ευρωπαικές χώρες: by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1976 . στ+41φ.+iv σ. , Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών. Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βομβαρδισμός της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης από βενετικά πλοία (αρχές Μαΐου 1688). by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1998 . 9 σ. , Τόμος "Άνθη Χαρίτων", σ.753-761 | Περίληψη στα ιταλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για την τουρκοκρατούμενη Χαλκιδική του 19ου αι.: by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 11 σ. , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.201-211 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Άνδρος στα χρόνια του Κρητικού Πολέμου (1645-1669). Ιστορικές μαρτυρίες βενετικής προέλευσης / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1993 . 116+(15) σ. , Άρθρο από τα "Ανδριακά Χρονικά" Τόμος 19(1993) Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διπλωματική εκπροσώπηση Πεδεμοντίου, Σαβοΐας και Σαρδηνίας στη Θεσσαλονίκη (1825-1862)/ by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2004 . 12 σ. , Θησαυρίσματα, 34 (2004) 483-494. Περιέχει περίληψη στα ιταλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγγλική έκθεση της εποχής του Κρητικού πολέμου για τη ναυμαχία στη Χίο (3 Μαΐου 1657) / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 334-339 24x17 εκ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ζακύνθιος Ιωσήφ Δόξας (1616/18-πριν το 1706) : νέα στοιχεία από το κρατικό αρχείο της Βενετίας / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 37 (1986) 110-120 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Πείνα στα Κύθηρα (1666-1673) / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1987 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 38 (1987) 67-81 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η οθωμανική κατάκτηση της Μακεδονίας / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία : Ιστορία-Οικονομία-Κοινωνία-Πολιτισμός, σ. 34-43. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βομβαρδισμός της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης από βενετικά πλοία (αρχές Μαΐου 1968) / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2003 . 9 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.12(2003) σ.141-149 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The ottoman conquest / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παπαζήσης - Παρατηρητής, . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Modern and contemporary Macedonia: History, economy, society, culture, σ. 34-43. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός της πολιτοφυλακής στις βενετικές κτήσεις του ελληνικού χώρου (16ος -18ος αι.) / by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1987 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Η' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 61-68 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha