Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι ήτοι πραγματεία περί της καταγωγής και της προελεύσεως αυτών μετά δύο γεωγραφικών πινάκων. Ενός τοπογραφικού του οροπεδίου Πολιτσιές και ετέρου γενικού της εγκαταστάσεως αυτών ανά τα όρη / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Σπυρίδων Κουσουλινός, 1909 . 72 σ. , Τα πολλαπλά αντίτυποα αποσυρμένα Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Η Πρασιάς λίμνη : Μελέτη γεωγραφική και ιστορική αναγνωσθείσα εν τω συλλόγω Παρνασσώ / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Σπυρίδων Κουσουλινός, 1893 . 40 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύντομος ορεογραφική και υδρογραφική έκθεσις των κοιλάδων Πηνειού και Θυαμίδος / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1879 . 22 σ. ; Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνισμός εθνολογικώς και τοπογραφικώς : Μακεδονία (μετά χάρτου) / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Τυπ. Αποστολοπούλου 1904 . 32 σ.; Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μακεδονικά Τέμπη ήτοι τα στενά της Αρεθούσης (Αρέντα ή Ρεντίνα Μπουγάζ). Μεθ ενός εγχρώμου χάρτου. by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1904 . 11 σ.; , Τόμος Η' (1904) 35-45 | [τυπ] Εστία-Μάισνερ & Καργαδούρη. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όλυνθος / by Χρυσοχόου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1899 . 10 σ.; , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού", Γ΄ (1899) 142-151. Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha