Πραγματεία περί ναυτικού εμπορικού δικαίου by Χρυσανθόπουλος, Πέτρος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1892 . 942 σ. , Έχουν αποσυρθεί | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομικός οδηγός των επ'εμπορία ναυτιλλομένων Ελλήνων by Χρυσανθόπουλος, Πέτρος Publication: Αθήνα: Ελληνική Ανεξαρτησία, 1877 . ιε'+624 σ. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστική του ειδικού εμπορίου των νέων επαρχιών της Ελλάδος μετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1914-1915=Statistique du commerce special des nouvaux provinces de la Grece avec les pays étrangers pendant l'année 1914-1915 by Χρυσανθόπουλος, Πέτρος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1916 . 2 τ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha