Η δύναμις της γυναικός. by Geijerstam, Gustav Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1930 . 232 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σωματική αγωγή: by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1925 . 209 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί του νέου γαλλικού συστήματος σωματικής αγωγής και του παρ ημίν όντος νυν εν χρήσει (υποβληθείσα εις το Υπουργείον των Εκκλησιαστικών τον Δεκέμβριον του 1924). by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1925 , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυμναστική. by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1933 . 79 σ. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σωματική αγωγή και η στρατιωτική προπαίδευσις: by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Δελτίον Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1924 . 420 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δεύτεροι διεθνείς ολυμπιακοί αγώνες των Αθηνών (1906). by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Ημερολόγιον της «Μεγάλης Ελλάδος», 1927 . 36 σ. , Τόμος (1927) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι περί γυμναστικής. Δοξασίαι του Γαληνού. by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Μελέτη (η): Μηνιαίον Δημοσίευμα, 1910 . 37 σ. , Τυπογρ. Εστία-Μάισνερ και Καργαδούρη. Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυμναστική / by Χρυσάφης, Ι.Ε. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1905 . 79 σ. ; 18x12 εκ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha