Τα Ταταύλα, ήτοι ιστορία των Ταταούλων / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Κωνσταντινούπολη: Κορομηλάς,, 1914 . 352+(26) σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον πρώτον. Τα κωλύματα του γάμου εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία. by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1889 . γ΄-κ΄+256 σ. , Αντίτυπο ακέφαλο. Λείπουν σσ. α΄-β΄. το τέλος, σσ. 236-256 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". | Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόχειρον Νομικόν. Βιβλίον δεύτερον. Η μνηστεία εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία μετά τινων προσθηκών εν τέλει εις το Α΄ βιβλίον.... / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1895 . γ΄-ιστ΄+160 σ. , Αντίτυπο ακέφαλο. Λείπουν σσ. α΄-β΄. Στις σ. 141-160 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". Date:1895 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιγραφή ιστορικογεωγραφική της επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Αθήνα: Παπαλεξανδρής, Θ., 1881 . 104 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη και αι Σαράντα Εκκλησιαί : by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1897 . ιστ΄+287 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαράντα Εκκλησιαί Ανατολικής Θράκης / by Χριστοδούλου, Μελισσηνός, Επίσκοπος Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1967 . 57 σ. , Τόμος 33 (1967) 318-374 | Ανατύπωση του έργου «Περιγραφή ιστορικογεωγραφική της επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών». Εν Αθήναις, Θ. Παπαλεξανδρή, 1881. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha