Ο λιμναίος προϊστορικός οικισμός του Δισπηλιού Καστοριάς: by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κώδικας: Κείμενα Σημειωτικής, 1996 . 63 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαγνησία: by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Αθήνα: Καπόν, Μωυσής και Ραχήλ, 1982 . 280 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας νέος προϊστορικός οικισμός στην πεδιάδα της Ολοσσόνος / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ε. και Α. Τζιβανάκης, 1972 . 11 σ.: , Τόμος: "Κέρνος: Τιμητική προσφορά στον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη", σ. 203-213. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προϊστορικοί χρόνοι / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 7 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.143-149. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανασκαφή της Τούμπας (1984-1987) / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1987 . 4 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1, 1987", σσ. 219-222. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγναλογίες : γραπτά μιας αρχαιολογικής ζωής / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη : Βάνιας, 1995 . 303 σ.: 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δισπηλιό 7500 χρόνια μετά / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002 . 348 σ.: 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αρχαιολογικές έρευνες στη Βόρεια Ελλάδα και το ιστορικό περιεχόμενη της Προϊστορίας / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 2014 . 5 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία 1912-2012: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012", σ.23-27. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώιμοι χρόνοι / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Θεσσαλονίκης, 1985 . 11 σ.: , Άρθρο από το "Θεσσαλονίκη 2300 χρόνια", σ.15-26 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προϊστορική Θεσσαλονίκη / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1997 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Τοις αγαθοίς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη: Ιστορία και πολιτισμός", σ.47-58. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νεολιθικό Δίμηνι / by Χουρμουζιάδης, Γ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας 1993 . 192+(18)+(46) σ.: 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha