Η αλιεία στην Αίγυπτο υπό το φως των ελληνικών παπύρων. by Χουλιάρα-Ραίου, Ελένη. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 2013 . 2 τ.: , Τόμος Ι: [υπότιτλος] Status, οργάνωση και φορολογία της αλιείας στη φαραωνική, πτολεμαϊκή, ρωμαϊκή και βυζαντινή Αίγυπτο, σ.325. Τόμος ΙΙ: [υπότιτλος] Αλιευτικές συντεχνιακές οργανώσεις-Ταριχευταί. Πτυχές από τον καθημερινό βίο αλιέων και ιχθυοπωλών. Περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας. Ιχθυότοποι-αλιευτικές μέθοδοι και ορολογία, σ.[327-658]. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νέες παπυρικές αναγνώσεις : η περίπτωση του P. Vindob. G. 10.728 : λαγίδια ή λατίδια ; / by Χουλιάρα-Ραίου, Ελένη. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 10 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.57 (2007) 69-78 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha