Βασίλειος Αθ. Μυστακίδης 1859-1933: by Χουδαβέρδογλου, Θεόδοτος Σοφοκλής Αβρ., ο Τυανεύς Publication: Αθήνα: Αλευρόπουλος, Ι.Λ., 1938 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικαί και ιστορικαί έρευναι περί την σημειογραφικήν επιστήμην. by Χουδαβέρδογλου, Θεόδοτος Σοφοκλής Αβρ., ο Τυανεύς Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1909 . 26 σ. , Τόμος ΜΘ'(1939) 195-220 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημειογραφική φιάλη του Τρεβελλίου Πωλλίωνος. by Χουδαβέρδογλου, Θεόδοτος Σοφοκλής Αβρ., ο Τυανεύς Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1938 . 7 σ. , Τόμος Πανηγυρικός τόμος Αρχαιολογικής Εφημερίδος, σ. 457-463 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Εβλιά Τσελεμπή ανά τας Ελληνικάς χώρας / by Χουδαβέρδογλου, Θεόδοτος Σοφοκλής Αβρ., ο Τυανεύς Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1931 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 4/2 (1931) 429-438. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha