Η Μακεδονία. Από τον Φίλιππο Β' έως τη Ρωμαϊκή κατάκτηση by Ginouvés, René Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1993 . 251 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Actes de vente d' Amphipolis by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1991 . 108 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La loi gymnasiarchique de Beroia by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1993 . 203+Xvii σ.: , Περίληψη στα ελληνικά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recherches sur les marches orientales des Temenides. (Anthemonte-Kalindoia). by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1992 . 2 τ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Cultes et rites de passage en Macedoine by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1994 . 170+xxxviii σ.: , Περιέχει περίληψη στα ελληνικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonian institutions under the Kings: by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1996 . 2 τ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Two studies in ancient Macedonian topography. by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1987 . 110+(2)+xxi σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les milliaires de la voie Egnatienne entre Heraclee des Lyncestes et Thessalonique. by Γουναρόπουλος, Λ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1985 . 109+xxii σ.: , Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une donation du roi Lysimaque. by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1988 . 86+(2)+ΧΧΙ σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Actes de vente de la Chalcidique centrale. by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1988 . 104+(4)+ΧΧΙΙΙ σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Morrylos cite de la Crestonie. by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1989 . 155+LV+(2) σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptions du sanctuaire de la Μère des Dieux Autochtone de Leukopétra (Macédoine). by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 2010 . 365 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'organisation de l'armée macédonienne sous les Antigonides: by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2011 . 199 σ.+xx πίν.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφές κάτω Μακεδονίας: by Γουναροπούλου, Λουκρητία Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 659 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φίλιππος: Βασιλεύς Μακεδόνων /   Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1980 . 254 σ.: 27x22 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Un nouveau document du regne d' Antigone Gonatas by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Χ.τ.: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1990 . 135-155 σ.: , Περίληψη στα ελληνικά Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έκδοση των επιγραφών της τρίτης μακεδονικής μερίδος: by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2000 . 14 σ.: , Τόμος "Α' Πανελλήνιο συνέδριο Επιγραφικής", σ.157-170 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αργυρές δραχμές και χρυσοί στατήρες σε επιγραφές της Μακεδονίας / by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης", σ. 79-88 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Succession and regency in classical Macedonia / by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1986 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αρχαία Μακεδονία IV: Ανακοινώσεις κατά το τέταρτο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 21-25 Σεπτεμβρίου 1983, σ.279-292. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χώρα και κώμες της Βέροιας. by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 12 σ.: , Τόμος "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη", σ.57-68 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha