Βαλκανική βιβλιογραφία=Balkan bibliography by Δημάδης, Κ. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1973 . 21 τ. , Τόμος ΧΙΙ (1987-1990) | Τόμ. Ι'(1973).Υπάρχει και το“Συμπλήρωμα”. Τόμ. ΙΙ' (1974).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. ΙΙ' (1974).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. IV' (1975).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. V' (1976).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VI' (1977).Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VII' (1978). Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VII' (1978). Υπάρχει και το “Παράρτημα”. Τόμ. VIII'(1979).. Τόμ. ΙΧ' (1980).. Τόμ. Χ' (1981-1983). Τόμ. ΧΙ' (1984-1986). Τόμ. ΧΙΙ' (1987-1990). Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (21),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία της Θεσσαλονίκης: by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . xxxi+289 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Φάουστ. by Goethe, Johann-Wolfang Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1926 . 299 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αννιώ και άλλα διηγήματα. by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελευθερουδάκης, 1923 . 86 σ. , Σφραγίδες: «Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του μακεδονικού ζητήματος: Γενική ιστορική επισκόπηση 1870-1991 / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πελεκάνος, 1991 . 173 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Poesie scelte by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Palermo: Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici "Bruno Lavagnini", 1996 . 55 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδεολογικά στοιχεία στη «Χρονογραφία» του Παπασυναδινού. by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 14 σ. , Τόμος "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά...", σ. 797-810 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Δυτική Μακεδονία κατά την επανάσταση του '21: by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1990 . 12 σ. , Τόμος "Δυτικομακεδονικά: Διαλέξεις-εκδηλώσεις-επικαιρότητες", σ.203-214 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη κατά τους Έλληνες γεωγράφους της οθωμανικής περιοχής / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2001 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης", 1 (2001) 85-111 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός του «Γενικού Επιτρόπου της Αρχής» της Φιλικής Εταιρείας και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 10 σ. , Τόμος: "Μνήμη Αλέξανδρου Υψηλάντη: 200 χρόνια από τη γέννησή του", σ. 77-86 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αναχώρηση του φιλικού Γεωργίου Λεβέντη από το Βουκουρέστι (17/19 Μαρτίου 1821) / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 288-298 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι επαναστατικές προκηρύξεις του Αλ. Υψηλάντη : προβλήματα σχετικά με την εκτύπωσή τους / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 53 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 320-373 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια άγνωστη έκκληση των Πελοποννησίων προς τον τσάρο Αλέξανδρο Α΄ / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 39 (1988) 45-61 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγούδια της ερημιάς / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο της Εστίας, Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1898 . 15 σ. : 22x15 εκ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα επαναστατικά γεγονότα του 1821 στη Μολδοβλαχία και οι Μακεδόνες αγωνιστές Γιωργάκης Ολύμπιος και Γιάννης Φαρμάκης / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Βορειοελλαδικά",τχ.54-56(1986) 157-164 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αποκατάσταση των αστών προσφύγων στις Σάπες του νομού Ροδόπης με βάση το αρχείο της Κοινωνικής Πρόνοιας / by Φίλιου, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2019 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΖ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 26-28 Μαΐου 2016", σ. 71-80 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Bulgarians in the greek textbooks of history of the second half of the 19th century / by Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 39/2 (1998) 271-287 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha