«Ο Αριστοτέλης»: Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Απόρων Παίδων Μακεδονίας. by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2012 . 144 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέριμνα Ποντίων Κυριών (1904-2004): by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 318 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μεταλλείο Ταύρου (Μπουγά Μαντέν) 1826-1924: by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2004 . 280 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εύοσμος: by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Ευόσμου, 2008 . 256 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη Νύμφη του Ερμαίου στη Νύμφη του Θερμαϊκού (1922): Η περίπτωση του Κουκλουτζά Μικράς Ασίας / by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 319-332 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφυγικές εγκαταστάσεις στο Παλαιό Χαρμάνκιοϊ (Εύοσμο) / by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ.295-313. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
(Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ : by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008 . 20 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 37 (2008) 173-192 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νέος Κουκλουτζάς-Εύοσμος Θεσσαλονίκης (1926-δεκαετία του '60): by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2009 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΘ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο & ΚΗ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο (μέρος Β)", σ. 273-286 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις της σωματειακής οργάνωσης του ποντιακού ελληνισμού στην Ελλάδα: by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 12 σ. , Τόμος "Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", 303-314 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αδελφότης των Κυριών Τραπεζούντος "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" : by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2004 . 23 σ.: , Άρθρο από το "ΚΔ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 465-488 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στο (Παλαιό) Χαρμάνκιοϊ - Νέο Κουκλουτζά, περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης (τέλη 19ου - μέσα 20ού αι.) / by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2008 . 17 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 7 (2008) 293-309 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεταλλουργικός οικισμός Δενέκ (Κεσκίν) μαντέν και ο ανέκδοτος κώδικας του έτους 1907 / by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2003 . 20 σ. , Άρθο από το "ΚΓ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ.295-314 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις της σωματειακής οργάνωσης του Ποντιακού Ελληνισμού στην Ελλάδα. Το παράδειγμα του Συλλόγου "Αργοναύται- Κομνηνοί" Καλλιθέας Αττικής / by Χατζηκυριακίδης, Κυριάκος Στ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 303-314. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha