Όσιος Λουκάς. by Χατζηδάκη, Νανώ Publication: Αθήνα: Μέλισσα, 1996 . 94 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μυστράς: by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Παπαχρυσάνθου, Φ. και Χ., 1948 . 104+32 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θεοτοκόπουλος και η κρητική ζωγραφική. by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Ηράκλειο: Κρητικά Χρονικά, 1950 . (72) σ.+(12) εικ.: , Τόμος Δ (1950) 371-440 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830): by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1987 . 342 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830): by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1987 . 471 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, 1984 . (6) σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μνημεία αττικής και Βοιωτίας: by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αθηνών, 1956 . 31 σ.+21 φ.: Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες: by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1975 . XXXVII+79πίν.+(1) σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες της Πάτμου: by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1977 . 208 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece. Byzantine mosaics. by Grabar, André. Publication: New York: Graphic Society, 1959 . 28 σ.+(32) φ.: Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά μουσεία by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1974 . 399 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ευρετήριο Βυζαντινών τοιχογραφιών Ελλάδος: by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1997 . 335 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les icônes de la penisule Balkanique et les îles grecques. by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Χ.τ.: La Martinière, 1992 . 129-199, 305-371 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rapports entre la peinture de la Macédoine et de la Créte au XIVe siècle. by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 13 σ.: , Τόμος "Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου". Τόμος Α΄, σ. 136-148 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινής Θεσσαλονίκης εγκώμιον. by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1985 . 9 σ. , Τόμος Έτος ΝΘ΄, 118 (Χριστ.1985) 514-522 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική χαλκογραφία. by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Ηράκλειο: Κρητικά Χρονικά, 1947 . 20 σ.: , Τόμος Α (1947) 27-46 Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί μονής Οσίου Λουκά νεώτερα / by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 25(1972) 298-313 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: Art from the mid-seventh to the tenth century / by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 3 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 266-271 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Η τέχνη κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο / by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 6 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 266-271 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Η τέχνη από το 10ο αιώνα ώς το 1204 / by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 14 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 292-305 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha