Φωτίου ομιλίαι / by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 . ιδ+128+8χ.α.+269 σ.: 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Φωτίου του σοφωτάτου και αγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Επιστολαί: by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Εν Λονδίνω : D. Nutt, 1864 . (4)+583 σ. ; , Το δεύτερο αντίτυπο της δωρεάς της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας φέρει σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον Π. Γ. Μάϊμου εν Σύρω» και «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία» 28x22 εκ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν αγίοις Πατρός ημών Φωτίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Τα αμφιλόχια, ή λόγων ιερών συλλογή, εν ή ζητήματα της Θείας Γραφής διαλύεται. Εκ κώδικος της κατά τον Άθωνα Μεγάλης Λαύρας. Εκδιδόντος Σοφοκλέους Κ. του εξ Οικονόμων. by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Αθήνα: Καραμπίνης, Φ. και Κ. Βάφας, 1858 . (2)φ.+ξδ'+412+(4) σ.: , Γκίνης-Μέξας 7748. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
New fragments of greek literature from the lexicon of Photius / by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1984 . 169 σ. , Τόμος 49 (1984) Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha