Γεώργιος Μόδης: by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 28 σ. , Το 2ο και το 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1940 . viii+100 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αμοιβαίαι απαιτήσεις επί συμψηφισμού by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1948 . 77 σ. , Τα πολλαπλά αντίτυπα αποσυρμένα Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Θεμελής / by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 3 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) στ΄-η΄ Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι βάσεις των πολιτευμάτων του Αγώνος / by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 43 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια από της Επαναστάσεως του 1821", σ. 27-69. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσιεύματα-Publications-Veröffentlichungen (1927-1971) by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 11 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δημοκρατικόν και φιλελεύθερον πνεύμα των πολιτευμάτων του αγώνος: by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1953 . 27 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο εορτασμός της εικοσιπενταετηρίδος της τακτικής καθηγεσίας Χαραλάμπους Ν. Φραγκίστα. by Πανταζόπουλος, Νικόλαος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . 19 σ.+1 εικ.: Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικοί ρυθμοί by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Διαλέξεις, 1965 . 16 σ.: Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνταγματική δύναμις των κανόνων της Εκκλησίας. by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1966 . 45 σ. , Τόμος ΙΓ΄ (1966) 1183-1225 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Synodalsystem in der Orthodoxen Kirche von Griechenland. by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Innsbruck: Universitatsverlag Wagner, 1975 . 22 σ. , Τόμος Sonderdruck aus Festschrift Nikolaus Graσσ. Sonderdruck aus Festschrift Nikolaus Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα τύπου ιδιωτικών εγγράφων (Πολ. Δικ. § 410) by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1932 . 63 σ. , Τόμος Γ΄(1932) 159-217 | Ανατύπωση εκ της Επετηρίδος της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βαλκανικοί πόλεμοι και η σημασία αυτών εις την ιστορίαν του έθνους / by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1963 . 15 σ.; 24x17 εκ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θετικισμός και ιδεαλισμός εις το δίκαιον / by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Βόλος : Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, 1962 . 15 σ.; 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικός και θρησκευτικός γάμος / by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1936 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1936), σ.188-192 Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha