Διερευνώντας την τοπική ιστορία της Θεσσαλονίκης: by Κυρίτσης, Δημήτρης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2010 . 144 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το προφίλ και ο ρόλος των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών με βάση τα Εγχειρίδια Παιδαγωγικής του 19ου αιώνα / by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, Τόμ. Α΄", σσ. 217-250 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδια παιδαγωγικής κατά τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα / by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, Τόμ. Α΄", σσ. 251-281 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ιστορικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου: by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2010 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο "Λ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 337-358. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το "εθνικόν διδασκαλείον" της Μακεδονίας (1876-1882): by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2010 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στα "Πρακτικά συνεδρίου: Οι εκπαιδευτικοί γράφουν και μιλούν για την ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης", σ. 38-57. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φοιτητές και φοιτήτριες στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την περίοδο του μεσοπολέμου: by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 20 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 393-412. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Διδασκαλικοί σύλλογοι" στον ελληνισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. και την πρώτη δεκαετία του 20ου αι. : by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2005 . 34 σ. , Άρθρο από το "ΚΕ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 313-346 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"... προς τελειοποίησιν των εν τοις γυμνασίοις και τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκόντων...". Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μεσης Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων / by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 22 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 231-252. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"... Περί Εθνικού Διδασκαλείου εν Θεσσαλονίκη..." : Ίδρυση, λειτουργία, σπουδές και σπουδαστές του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης (1876-1889) / by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2008 . 54 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη", 7 (2008) 239-292 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και φοιτητικό κίνημα στον Μεσοπόλεμο: Αγώνες, αγωνίες, διεκδικήσεις και διώξεις / by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2017 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 9 (2017) 221-246. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνική μέριμνα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε σχολεία και εκπαιδευτικούς κατά τη δεκαετία του 1930 / by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη : Σωματείο "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης", 2014 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αρχειακά Ανάλεκτα : περιοδική έκδοση Σωματείου "Φίλοι Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης", 1 (2014) 209-228. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha