Το λειτουργικόν έργον του Συμεών Θεσσαλονίκης: by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1966 . 180 σ.: , Στις σσ.177-180 περίληψη στα γαλλικά. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λειτουργικά συγγράμματα: Τόμ. Ι. Ευχαί και ύμνοι / by Συμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . κδ΄+280 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λογική λατρεία. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 388 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη ως λατρευτική έδρα της ιεράς Επαρχιακής Μητροπολιτικής Συνόδου και οι ναοί της Θεσσαλονίκης κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 10 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.169-178 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη ως λειτουργικό κέντρο κατά την εποχή των Παλαιολόγων / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 581-586. | Περιέχει περίληψη Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδιορρυθμίες της λειτουργικής πράξεως της Θεσσαλονίκης κατά τις αρχές του ΙΕ΄ αιώνος / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1989 . 15 σ. , Τόμος: "Χριστιανική Θεσσαλονίκη, Παλαιολόγειος εποχή", σ. 149-163. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία σε λειτουργικά θέματα κατά τον πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο-Ποιμαντικές ανάγκες της τουρκοκρατίας. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 28 σ. , Τόμος Ε΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Οθωμανική περίοδος, 175-203 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ψηφιδωτό του ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης με την παράσταση της Παναγίας και του Αγίου Θεοδώρου. Προσπάθεια εορτολογικής ερμηνείας / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Γ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Άπό της ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής δυναστείας : Ιερά Μονή Βλατάδων, 18-20 Οκτωβρίου 1989, σ. 175-184 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίχνη διαβάσεως του Αποστόλου Παύλου από την Ελλάδα και ιδιαιτέρως από την Θεσσαλονίκη / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2008 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Πρακτικά ΙΔ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου "Χριστιανική Θεσσαλονίκη από τη Β΄ στη Γ΄ χιλιετία: Ιερά Μονή Βλατάδων , 19-21 Οκτωβρίου 2000" και Πρακτικά ΙΕ΄ Διεθνούς Επιστημονικού συμποσίου, "Εκκλησιαστική τοπογραφία μονές και ναοί εκτός των τειχών της Θεσσαλονίκης: Ιερά Μονή Βλατάδων, 1-3 Νοεμβρίου 2001", σ. 203-215. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Αγιοκούπες" του σκευοφυλακίου της Ιεράς Μονής Βλατάδων. by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2005 . 15 σ. , Τόμος "Θ΄ Επιστ. συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Η Ι.Μ. Βλατάδων", σ.161-175 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ναός της του Θεού Σοφίας. Εορτολογικά Προβλήματα / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στα:«Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Ιστορία, λατρεία και τέχνη του Ιερού ναού της του Θεού Σοφίας. Ιερά Μονή Βλατάδων, 10-12 Οκτωβρίου 1996», σ. 57-80. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο από την πνευματικήν ζωήν της Θεσσαλονίκης προσδιοριζόμενος οικουμενικός χαρακτήραςτης ιεραποστολής των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 1986 . 110 σ. , Τόμος: "Πρακτικά συνεδρίου. Εορταστικαί εκδηλώσεις: Προς τιμήν και μνήμην των Αγίων αυταδέλφων Κυρίλλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικέων, φωτιστών των Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985)", σ. 87-196. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι μεγάλαι ώραι της Μεγάλης Πέμπτης, Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου / by Φουντούλης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1964 . 29 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", (1964) 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha