Ιστορία της θρησκείας του αρχαίου Ισραήλ. Τόμος Α΄: Η πηγή: Η Παλαιά Διαθήκη υπό το φως της συγχρόνου επιστήμης. by Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιωάν. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1938 . μη΄+519 σ. , Τόμος Α΄ | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της εποχής της Καινής Διαθήκης: by Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιωάν. Publication: Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1958 . κη΄+1056 σ.: , Στη σ. α. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία των θρησκευμάτων: by Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιωάν. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1938 . ιστ΄+180 σ.+(2) πίν. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάς πιστεύουσα: by Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιωάν. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1937 . 30 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Hans Haas by Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιωάν. Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1938 . 14 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπουδαί, τίτλοι, δράσις και επιστημονικαί εργασίαι: by Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιωάν. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1939 . 42 σ. , Τόμος ΝΔ΄ (1950) 59-93 | Υπόμνημα προς την Θεολογικήν σχολήν του Αθήνησιν εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha