Γλωσσογνωσία και γλωσσογραφία ελληνική. by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Ράλλης Α. Ι., 1924 . 3 τ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Γραμματική της ρωμαϊκής γλώσσας: by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Νομική, 1907 . ιγ'+563+δ σ. , Β' τόμ. Αθήνα, 1910. Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι.Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική της ρωμαϊκής γλώσσας: by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Κράτος, το, 1907 . 96 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσογνωσία και γλωσσογραφία ελληνική: by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Ράλλης Α. Ι., . 244 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στα βουνά της Χαλκιδικής. by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1916 . 56 σ. , Το 2ο αντίτυπο στον ταξ. αρθμ. ΑΛΞ-339 φραγίδα, "Τμήμα Βιβλιοπωλείου και εκδόσεων των "Γραμμάτων" Alexandrie Β. Ρ. 1146". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κριτική: Μηνιαία έκδοσις /   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1923 . 1 τ. Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη γλώσσα της Θράκης / by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", 1 (1928) 221-237 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ετυμολογίες σε θρακικές λέξες / by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 355-360. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά: Ετυμολογίες σε θρακικές λέξες / by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1934) 277-294. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά: Ετυμλογιές σε θρακικές λέξες [sic] / by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 259-280. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha