Προνομίαι και ατέλειαι Ελλήνων εν Τουρκία / by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον εφημερίδος "Το Κράτος", 1903 . η΄+96 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περικλής-Ασπασία: by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1904 . η'+121 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενοκρατία και Βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897) / by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Σπυριδ. Κουσουλίνου, 1897 . 446+(2) σ. ; , Αντίτυπο κολοβό. Λείπουν οι σ. στ΄+(2) καθώς και η σελίδα τίτλου 18x13 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βουλευτικαί ευθύναι ΙΔ' περιόδου (1895-1898) by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1899 . η'+152 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ελληνικαί πολιτείαι μέχρι της ρωμαϊκής κυριαρχίας by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Πανελλήνιο Κράτος, 1914 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνεργατικοί συνεταιρισμοί Αμπελακίων-Ύδρας-Σπετσών-Ψαρών by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1927 . 57 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ζήτημα των εμπορευμάτων κατά τα διεθνή νόμιμα, κατά την τελωνειακήν νομοθεσίαν και το σύνταγμα by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Κουσουλινός, Σπυρίδων, 1899 . 40 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοκρατισμός του Έλληνος by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1918 . 32 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ασπασία-Ήρα του Ολυμπίου-Περικλέους by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1902 . 36 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεατροκόπος αυτοκράτωρ εν Κερκύρα [ο Νέρων εν Κασσιόπη τω 66 μ.Χ.]: by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Ταρουσόπουλου, Τυπογραφικά Καταστήματα, 1912 . 14 σ.: , Τόμος Εκ του επτανησιακού ημερολογίου του έτους 1913 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δωσιδικία των αλλοδαπών συνάμει των συνθηκών by Φιλάρετος, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Ελληνική και Γαλλική Νομολογία, 1906 . 8 σ. , Τόμος ΚΕ' (1906) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha