Το κράτος: by Φεσσόπουλος, Γ. Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 228 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι διχόνιαι των αξιωματικών μας και η διάλυσις του στρατού μας εν Μ. Ασία by Φεσσόπουλος, Γ. Θ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1934 . 204 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς εις τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13: by Φεσσόπουλος, Γ. Θ. Publication: Αθήνα: Καμινάρης, Κ., 1925 . 362 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Κομμουνισμός εν τη πράξει by Φεσσόπουλος, Γ. Θ. Publication: Αθήνα: Μαστοράκος-Σκλαβούνος, 1927 . 344 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς κατά την τελευταίαν εικοσιπενταετίαν by Φεσσόπουλος, Γ. Θ. Publication: Αθήνα: Τιλπερόγλου, Νικόλαος, 1939 . 319 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ατιμία: by Φεσσόπουλος, Γ. Θ. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1960 . 40 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha